Christiansborgkonference stiller skarpt på digitaliseringsklar lovgivning

19-09-2018

Danmark er et digitalt samfund, og det skal lovgivningen afspejle. Det er afsættet for en konference, hvor folketingsmedlemmer, interesseorganisationer og embedsmænd mødes med blandt andre innovationsministeren for at drøfte, hvordan vi indretter vores love, så de kan understøttes digitalt.

Landstingssalen på Christiansborg danner i dag ramme om en stor konference arrangeret af Dansk IT og Digitaliseringsstyrelsen.

På konferencen bliver der gennem paneldebatter og indlæg af blandt andre skatteminister Karsten Lauritzen, direktør for Dansk IT Rikke Hvilshøj og innovationsminister Sophie Løhde stillet skarpt på, hvordan vi sikrer, at ny lovgivning bliver digitaliseringsklar.

Der er alt for mange eksempler på, at lovgivningen skrues sammen på en måde, der både gør den meget svær at forstå og forvalte uden for Christiansborgs tykke mure. Tænk bare på skattelovgivningen, der gennem årene er blevet stadig mere kompleks og nærmest umulig at understøtte digitalt. Det skal vi gerne undgå fremover, siger innovationsminister Sophie Løhde.
Innovationsministeren indgik tidligere i år en bred politisk aftale om, at ny lovgivning skal være digitaliseringsklar. Formålet er at sikre, at lovgivningen er enkel og klar og designet til at kunne administreres digitalt. På den måde er digitaliseringsklar lovgivning et vigtigt skridt på vejen mod en mindre bureaukratisk offentlig sektor:

Vi har taget et meget vigtigt skridt med den politiske aftale, som alle Folketingets partier står bag. Ved fra start at tænke digitalisering ind i lovgivningen kan vi frigive rigtig mange ressourcer, som kan bruges på kernevelfærd i stedet for administration. Men hvis vi skal sikre, at nye love og regler kan læses og forstås af virksomheder og borgere og kan understøttes digitalt, kræver det et vedvarende fokus fra både politikere, embedsmænd og de mange, der ønsker at påvirke lovgivningen. Og det er baggrunden for, at vi holder den her konference, siger innovationsministeren.

Konferencen finder sted 19. september 2018 kl. 13-16.30 i Landstingssalen. 

Fakta om digitaliseringsklar lovgivning

Regeringen og alle Folketingets partier har i januar 2018 indgået en politisk aftale om digitaliseringsklar lovgivning.

Det følger af aftalen, at på samme måde, som ministerierne i dag bl.a. skal vurdere de administrative konsekvenser for erhvervslivet ved ny lovgivning, så skal de også foretage en vurdering af, om lovgivningen er digitaliseringsklar. Eksempelvis om lovforslaget kan understøttes helt eller delvist af digital administration, eller om det indebærer væsentlige risici forbundet med it-understøttelse. 

Hvis lovgivningen følger nedenstående syv principper fra den politiske aftale, er den digitaliseringsklar.

  1. Enkle og klare regler Lovgivningen skal være enkel og klar, så den er nemmere at forvalte og bidrager til en mere ensartet administration og digital understøttelse. 

  2. Digital kommunikation Lovgivningen skal understøtte digital kommunikation med borgere og virksomheder. For de borgere og virksomheder, som ikke kan bruge digitale løsninger, skal der fortsat tilbydes andre løsninger.

  3. Muliggør automatisk sagsbehandling Lovgivningen skal understøtte hel eller delvis digital administration under hensynstagen til borgernes og virksomhedernes retssikkerhed. 

  4. Sammenhæng på tværs – ensartede begreber og genbrug af data Data og begreber skal genbruges på tværs af myndigheder. 

  5. Tryg og sikker datahåndtering Datasikkerhed skal prioriteres højt.

  6. Anvendelse af offentlig infrastruktur Lovgivningen skal tage højde for, at det er muligt at bruge eksisterende offentlig it-infrastruktur som f.eks. NemID, Digital Post, NemKonto eller eIndkomst.

  7. Forebygger snyd og fejl Lovgivningen skal udformes, så den giver mulighed for effektiv it-anvendelse i kontroløjemed.