Danmark er næstbedst til at implementere verdensmålene

25-09-2018

Danmark indtager en global andenplads på implementeringen af verdensmålene.

Alle 193 medlemslande i FN står bag de 17 verdensmål, som skal sikre en bæredygtig udvikling i hele verden. I Danmark arbejder regeringen målrettet med de 17 verdensmål, og for andet år i træk ligger Danmark på en andenplads over lande, som er kommet længst med at indføre og leve op til målene. 

Inden år 2030 skal FN-landene blandt andet afskaffe sult og fattigdom, reducere ulighed og sikre gode uddannelser og sundhed til alle.

Finansminister Kristian Jensen siger:

Jeg er stolt over, at Danmark for andet år i træk er helt i front med at nå de 17 verdensmål. Som et af verdens rigeste lande har vi et stort ansvar for at sikre, at verden bevæger sig i den rigtige retning. Derfor har regeringen afsat et historisk højt beløb på finanslovforslaget til humanitær bistand i verdens brændpunkter. 

Verdensmålene er dog ikke kun udenrigspolitik, men i høj grad også indenrigspolitik. Og herhjemme har vi blandt andet skabt resultater med en ny, forberedende grunduddannelse til de svageste elever og en bred energiaftale. 

Hvert år udgiver den tyske fond Bertelsmann Stiftung, sammen med Sustainable Solutions Development Network (SDSN), ’SDG Index and Dashboard Report’, hvor det opgøres, hvilke lande der er nået længst med at implementere verdensmålene. 

Danmarks fremgang i år skyldes blandt andet mindre forskel i mænd og kvinders løn, mindre andel af unge uden job og uddannelse og mindre udledning af CO2 per indbygger.

I 2017 opnåede Danmark en indeksværdi på 84,2 pct., som i 2018 er steget til 84,6 pct. Det betyder, at Danmark er nået ca. 85 pct. af vejen til at opnå det bedst mulige udfald på tværs af de 17 verdensmål. Kun Sverige er kommet længere end Danmark med at implementere verdensmålene.

Regeringen har blandt andet styrket indsatsen for mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion ved for nylig at præsentere et konkret og ambitiøst udspil om cirkulær økonomi, og hvordan vi sikrer et mere bæredygtigt forbrugsmønster. Og energiaftalen fra 2018 medfører, at Danmark omlægger fra forbrug af fossile brændsler til grøn energi.

Finansminister Kristian Jensen er i New York tirsdag og onsdag denne uge for at deltage i arrangementet Goalkeepers 2018, som arrangeres af Bill og Melinda Gates Foundation og gennem konkrete historier og statistik sætter fokus på implementeringen af verdensmålene.

For at sætte yderligere fokus på verdensmålene har regeringen valgt at afsætte midler til Verdens Bedste Nyheder, som fremadrettet skal drive en portal med nyheder om Danmarks arbejde med at opfylde de 17 verdensmål. Verdens Bedste Nyheder får et tilskud på 1,2 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til at drive portalen.

SDG Index opgør for de enkelte lande implementeringen af hvert af de 17 verdensmål, jf. figuren nedenfor for Danmark. 

Læs rapporten SDG Index and Dashboard Report 2018

 

Fakta: De 17 verdensmål

Verdensmål 1: Afskaf fattigdom 
Verdensmål 2: Stop sult 
Verdensmål 3: Sundhed og trivsel 
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse 
Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene 
Verdensmål 6: Rent vand og sanitet 
Verdensmål 7: Bæredygtig energi 
Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst 
Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur 
Verdensmål 10: Mindre ulighed 
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund 
Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion 
Verdensmål 13: Klimaindsats 
Verdensmål 14: Livet i havet 
Verdensmål 15: Livet på land 
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner 
Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

Eksempler på initiativer på finanslovforslaget for 2019, der understøtter verdensmålene


Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse 

Regeringen ønsker at sikre uddannelser af høj kvalitet. Regeringen vil derfor bl.a. afsætte midler til et erhvervsuddannelsesudspil og følge op på universitetsudvalgets arbejde.  

Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner 

Regeringen afsætter 16,4 mia. kr. til udviklingsbistand, som bidrager til at skabe vækst og stabilitet i udviklingslandene. Det er ca. 500 mio. kr. mere end i 2018. 

Verdensmål 7: Bæredygtig energi 

Regeringen har sammen med resten af Folketingets partier vedtaget en ny, ambitiøs energiaftale. Aftalen sikrer tempo og ambition i realiseringen af den grønne omstilling. Samtidig muliggør aftalen bl.a., at danskerne kan få dækket deres elforbrug i 2030 af vedvarende energi. 

Herudover vil regeringen i løbet af efteråret lancere en række initiativer, der skal være med til at reducere udledningen af drivhusgasser.  

Verdensmål 15: Livet på land 

Regeringen ønsker, at Danmark skal være grønnere. Derfor afsætter regeringen midler til en række konkrete miljø- og naturinitiativer, der skal være med til at styrke beskyttelsen af miljøet og sikre en bedre natur.  

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst 

Regeringen har en ambition om at fortsætte den økonomisk vækst. Derfor vil regeringen bl.a. lancere en række konkrete afgifts- og erhvervsinitiativer. Regeringen vil fx nedsætte elvarmeafgiften og afsætte en ramme til yderligere punktafgiftslempelser mv.  

Verdensmål 14: Livet i havet 

Regeringen har en ambition om at bevare og sikre en bæredygtig brug af verdens have. Regeringen afsætter derfor midler, der gør det nemmere for forbrugerne at vælge fisk, der er fanget med bæredygtige metoder.