Formel 1

21-09-2018

Der har gennem en årrække været arbejdet på at få Formel 1 til København. Afholdelse af Formel 1 i København er et stort og spændende projekt, men samtidig også et komplekst og omfattende projekt, som kræver mange forskellige aktørers involvering og opbakning.

Finansminister Kristian Jensen siger:

Jeg tager beslutningen fra Københavns Kommune til efterretning. Formel 1 er en af verdens største sportsbegivenheder, og det ville være spændende, men også en stor udfordring at afvikle i hjertet af København. Jeg må konstatere, at det ikke har været muligt at få projektet realiseret. Alle involverede har arbejdet meget seriøst med projektet. Det gælder både Københavns Kommune, staten og ikke mindst initiativtagerne. Jeg vil gerne rose Helge Sander og Lars Seier Christensen for at tænke stort og for at arbejde så ihærdigt for projektet. Men et sådan projekt kræver fuld opbakning fra alle interessenter, også kommunen. Med dagens udmelding ser jeg ikke mulighed for at arbejde videre med projektet.