Ny analyse viser behov for velfungerende arbejdsmarked for bachelorer

17-09-2018

Finansministeriet offentliggør en ny økonomisk analyse af effekter på velstand, arbejdsudbud og holdbarhed af kandidatstudiet for civilingeniører og cand.merc.

Regeringen har netop fremlagt et universitetsudspil, som blandt andet skal skabe hurtigere veje til job for bachelorer via forlængelse af retskravet og etablering af etårige masteruddannelser. Regeringen ønsker herved at skabe et mere fleksibelt uddannelsessystem samt et bedre match mellem uddannelse og arbejdsmarked. 

Finansminister Kristian Jensen siger:

Universitetsudspillet skal sikre, at vi kan få mere ud af vores investeringer i uddannelse. Vi skaber mere fleksible universitetsuddannelser, hvor vi får etårige masteruddannelser, som dermed giver bacheloruddannede bedre mulighed for at springe til og tage det gode job, når det er inden for rækkevidde, men samtidig får de en garanti for, at de senere kan bygge videre på deres uddannelse. 

Finansministeriets nye analyse ’Effekt på velstand, arbejdsudbud og holdbarhed af kandidatstudie for ingeniører og cand.merc.’ belyser den situation, hvor de bacheloruddannede indtræder på arbejdsmarkedet og ikke efterfølgende tager en kandidatuddannelse. Analysen bekræfter, hvad tidligere analyser har vist, nemlig at uddannelse og produktivitet hænger sammen, og at uddannelse generelt er en god investering.

Analysen viser samtidig, at arbejdsudbuddet påvirkes positivt ved at uddanne bachelorer frem for kandidater på grund af en tidligere indtræden på arbejdsmarkedet. Endvidere vises, at HA’ere opnår en lavere løn og produktivitet end kandidaterne på cand.merc. Dette gælder også for ingeniørerne, men her er forskellen mellem bachelorer og kandidater markant mindre. 

Overordnet peger analysens resultater på, at arbejdsmarkedet for bachelorer er mere velfungerende på ingeniørområdet, mens der observeres store løn- og produktivitetsforskelle mellem HA’ere og cand.merc.’erne.

Det er helt afgørende for et vellykket bachelorarbejdsmarked, at bacheloruddannelserne er indrettet til at møde arbejdsmarkedets behov. Dette gælder for ingeniørerne, som bl.a. har indbygget praktikforløb.

Med udspillet ’Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden’ lægger regeringen op til, at universiteterne skal tilrettelægge bacheloruddannelserne, så de giver umiddelbare erhvervskompetencer. 

Læs Økonomisk Analyse: Effekt på velstand, arbejdsudbud og holdbarhed af kandidatstudie for ingeniører og cand.merc.