Finansministeren bliver en del af internationalt klimainitiativ

14-04-2019

Finansministre verden over sætter spotlys på klimapolitikken i en ny koalition, der skal fremme klimaindsatsen nationalt og internationalt.

Finansminister Kristian Jensen har været med til at skabe en international koalition af finansministre, der gennem deres arbejde vil sætte fokus på klima.

Finansministrene vil som led i koalitionen blandt andet udveksle erfaringer om brugen af finanspolitik til at fremme klimaindsatsen. 
 
Finansminister Kristian Jensen siger: 

Danmark er et grønt foregangsland, og det skal vi fortsat være fremover. Jeg har gennem længere tid argumenteret for, at flere finansministre skulle engagere sig i arbejdet for både klimaindsatsen og arbejdet for Verdensmålene. Det er vigtigt, at finansministre personligt forpligter sig til at sikre, at der bliver truffet bæredygtige beslutninger. Det er sund fornuft – både menneskeligt og økonomisk. Med denne koalition sætter vi som finansministre fokus på, at vi skal leve op til Parisaftalens målsætninger, og at klimapolitikken og finanspolitikken er tæt koblet sammen.

Koalitionen af finansministre bygger på seks principper, som blandt andet skal understøtte, at politiske beslutninger stemmer overens med Parisaftalen, at der bliver investeret i klimatiltag, samt at der tages hensyn til klima i finanspolitikken.

Læs mere om koalitionen af finansministre for klimahandling
 

Fakta om Koalitionen af finansministre for klimahandling (Coalition of Finance Ministers for Climate Action)

Finansministre fra disse lande medvirker: Chile, Danmark, Ecuador, Elfenbenskysten, Filippinerne, Finland, Frankrig, Irland, Kenya, Luxembourg, Nederlandene, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Uganda, Østrig.

Koalitionen indebærer følgende principper, som skal fungere som inspiration:

  • Tilpasse vores politik og praksis med Parisaftalens forpligtelser.

  • Dele vores erfaring og ekspertise med hinanden for at skabe gensidig tilskyndelse og fremme kollektiv forståelse af politikker og praksis for klimahandling.

  • Arbejde mod foranstaltninger, der resulterer i effektiv pris på CO2.

  • Tage hensyn til klimaforandringer i makroøkonomisk politik, finanspolitik, budgettering, forvaltning af offentlige investeringer og indkøbspraksis.

  • Mobilisere private kilder til klimafinansiering ved at fremme investeringer og udvikling af en finansiel sektor, der understøtter klimaforebyggelse og tilpasning.

  • Engagere aktivt i den nationale forberedelse og implementering af nationalt bestemt bidrag (NDC'er), der er indmeldt i henhold til Parisaftalen.