Folketinget har aftalt de første indsatsområder for den nye Sociale Investeringsfond

29-04-2019

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er enige om de første indsatsområder, som Den Sociale investeringsfond skal arbejde med. Der skal fokuseres på at investere i anbragte børn og unge, mens fonden også skal være med til at udvikle og modne indsatser inden for indsatsområderne arbejdsmiljø, borgere i risiko for livsstilssygdomme og børn af misbrugere.

Bestyrelsen i Den Sociale Investeringsfond kan nu for alvor trække i arbejdstøjet og sætte gang i samarbejder mellem kommuner, civilsamfundsorganisationer, almennyttige organisationer og pensionskasser, der ønsker at investere i at udvikle og udbrede virksomme indsatser til gavn for borgerne. Fra politisk side er der nemlig blevet peget på de områder, som fonden i det kommende år skal sætte fokus på.

Regeringen, Socialdemokratiet, Danske Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er enige om, at fondens første fokus er investeringer i anbragte børn og unge, hvor der konkret kan arbejdes med at investere i at udbrede den såkaldte Herning-model.

Derudover er partierne enige om, at Den Sociale Investeringsfond skal arbejde med at udvikle og modne sociale investeringsprogrammer inden for indsatsområderne arbejdsmiljø, borgere i risiko for livstilssygdomme og børn af misbrugere. Det kan fx være arbejde for at forkorte sygeperioden for personer med arbejdsskade, forebygge diabetes og videreudvikle behandlingstilbud for børn af misbrugere. 

Innovationsminister Sophie Løhde siger:

Jeg er glad for, at et bredt flertal i Folketinget nu har besluttet fondens første indsatsområder. Det er godt, at vi i fællesskab tør at tænke nyt og gå nye veje i jagten på at give borgerne indsatser, som virker - til gavn for både den enkelte borger og for hele samfundet. Jeg glæder mig til at se, at vores tanker og visioner med fonden kommer ud og bliver til virkelighed.

Formand Karen Hækkerup siger:

Efter de politiske indsatsområder er blevet fastlagt, har vi i fonden kastet os over at finde bud på de første cases, vi kan arbejde videre med. Vi har også pr. 1. maj fået ansat en sekretariatsleder, så nu går vi for alvor i gang.

Den Sociale Investeringsfond blev til som en del af aftalen om satspuljen for 2018 mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, og lovforslaget blev vedtaget i Folketinget i december 2018.

Fonden skal på den ene side være med til at udvikle tidlige og helhedsorienterede indsatser på de store velfærdsområder og på den anden side udbrede de indsatser, som har vist gode resultater, i samspil mellem civilsamfundet og den offentlige og private sektor. Med fonden får blandt andre kommunerne mulighed for at indgå partnerskaber med for eksempel almennyttige fonde og pensionsselskaber, der ønsker at investere penge i nye indsatser og udbredelse af eksisterende indsatser.

Fonden vil efter den politiske beslutning om temaerne nu gå i dialog med relevante aktører og fagfolk på området, som kan være med til at forberede og igangsætte et socialt investeringsprogram inden for anbringelsesområdet.

Samtidig vil fonden begynde at gå i dialog med eksempelvis almennyttige fonde, kommuner, regioner og civilsamfundsorganisationer, som ønsker at være med til at udvikle og modne nye indsatser. 

 

Fakta

Den Sociale Investeringsfond er opdelt i to fonde: 

  • Det ene er en investeringsfond, som skal investere i konkrete sociale investeringsprogrammer.

  • Det andet er en udviklingsfond, der skal arbejde med at udvikle og modne sociale investeringsprogrammer. 

Den Sociale Investeringsfond skal således være med til at starte et marked for sociale investeringsprogrammer i Danmark. 

Den Sociale Investeringsfond har en startkapital på 78 mio. kr., herunder 28 mio. kr. i udviklingsfonden og 50 mio. kr. i investeringsfonden. 

Af aftalen (aftale om satspuljen for 2018-2021) bag fonden fremgår det, at aftalepartierne årligt, i forbindelse med finanslovforhandlingerne, beslutter, hvilke indsatsområder fonden skal arbejde med det kommende år.