Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen får flere i arbejde

25-04-2019

En ny evaluering fra Finansministeriet viser, at kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har rykket 450 fuldtidspersoner fra offentlig forsørgelse til arbejdsmarkedet.

Evalueringen af Jobreform fase 1 ser bort fra modtagere af integrationsydelse og dækker derfor ca. 4/5 af målgruppen for kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen. I analysen er der forsøgt renset for konjunkturer og andre faktorer, som kan have påvirket kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere i perioden. Evalueringen viser derfor effekterne af regeringens politik isoleret set. 

Resultaterne viser, at reformen på kort sigt har øget arbejdsudbuddet for kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere med i alt 350 fuldtidspersoner strukturelt. I tillæg hertil skønnes det, at Jobreform fase 1 har øget beskæftigelsen for dagpengemodtagere svarende til 100 fuldtidspersoner. 
 
I evalueringen undersøges ligeledes størrelsen på beskæftigelseseffekten af den relative ændring i ydelsen (elasticiteten). Denne er cirka af samme størrelsesorden som den, der oprindeligt blev lagt til grund for reformeffekten. Når effekten på antal fuldtidsbeskæftigede afviger fra det oprindelige skøn, skyldes det således forskelle i antal berørte og størrelsen af ydelsesændringen for de berørte. Evalueringen viser desuden kun effekterne af kontanthjælpsloftet på kort sigt – de langsigtede effekter forventes at være større. 
 
Finansminister Kristian Jensen siger: 

Analysen viser, at regeringens politik virker. Med kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har vi sikret, at det bedre kan betale sig at arbejde end at være på offentlig forsørgelse. Det er både godt for den enkelte og for vores fælles økonomi. Hver gang vi rykker en person fra kontanthjælp til arbejdsmarkedet, frigør vi ca. en kvart million kroner, som vi kan investere i sundhed og anden kernevelfærd.

I efteråret 2015 indgik den daværende regering (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om et kontanthjælpssystem, hvor det bedre kan betale sig at arbejde – Jobreform fase 1. 

Aftalen har to hovedelementer: Et kontanthjælpsloft, der skal sikre en mærkbar økonomisk gevinst ved at være i arbejde frem for på kontanthjælp, og et skærpet krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet med en regel om at arbejde 225 timer om året for at få fuld kontanthjælp. 
 
Læs analysen Evaluering af Jobreform fase 1