Staten sparer millioner af kroner på facility management

05-04-2019

22 statslige institutioner vil fremover få løst opgaver inden for bl.a. rengøring, kantinedrift og bygningsvedligehold af én privat leverandør, der har vundet det første af i alt tre udbudsrunder inden for facility management. Den nye kontrakt forventes at spare staten for omkring 300 mio. kr. i hele kontraktperioden.

Staten kan spare rigtig mange penge på at samle facility management-opgaver på tværs af statslige institutioner og udbyde dem i store kontrakter.

Regeringen har derfor som led i Sammenhængsreformen oprettet en fællesstatslig facility management-enhed i Bygningsstyrelsen, som varetager udbud, indkøb og styrring af støttefunktioner som eksempelvis rengøring, pleje af udearealer og bygningsvedligehold.

Sidste år sendte Bygningsstyrelsen facility management-opgaver til en værdi af næsten 2 mia. kr. i udbud. Og i dag blev det så offentliggjort, at opgaverne de næste 7 år skal løses af én og samme leverandør. Det vil forventeligt give staten en besparelse på omkring 45 mio. kr. årligt, og det glæder innovationsminister Sophie Løhde:

Staten kan med den her aftale se frem til at spare ca. 300 mio. kr. på at samle opgaver inden for bl.a. kantinedrift og bygningsvedligehold, der fremover løses af én leverandør. Det er rigtig positivt. Det betyder nemlig, at vi får frigjort penge, som vi i stedet kan bruge på velfærd, samtidig med at de statslige arbejdspladser kan koncentrere sig om deres kerneopgaver, siger Sophie Løhde.

Med tildelingen af den nye kontrakt overtager leverandøren pr. 1. oktober 2019 facility management-opgaver for 22 statslige institutioner.

Bygningsstyrelsen er på vej med yderligere to udbudsrunder inden for facility managament-opgaver.

Finansministeriet forventer, at staten vil kunne frigøre 300 mio. kr. årligt, når alle kontrakter er indgået, og facility management-løsningen er fuldt ud implementeret i 2024.