De Økonomiske Råds formandskab får ny formand og nye medlemmer

18-12-2019

Finansminister Nicolai Wammen har i dag udnævnt professor i økonomi, Carl-Johan Dalgaard, Københavns Universitet, til ny formand (overvismand) for De Økonomiske Råds formandskab med virkning fra 1. februar 2020.

Samtidig er professor Jakob Roland Munch, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, og professor Nabanita Datta Gupta, Økonomisk Institut, Aarhus Universitet, udnævnt som nye medlemmer af formandskabet (vismænd) for De Økonomiske Råd. De indtræder henholdsvis pr. 1. januar og 1. februar 2020.

Den nuværende formand for De Økonomiske Råd, professor Michael Svarer, der har været vismand siden 2012 og overvismand siden 2016, udtræder af formandskabet med udgangen af januar 2020. Nuværende medlem af formandskabet, professor og forskningschef Torben Tranæs, udtræder af formandskabet ved udgangen af 2019 efter fire års virke som vismand.

Finansminister Nicolai Wammen udtaler:

De økonomiske vismænd spiller en vigtig rolle i samfundsdebatten. Med faglige og relevante analyser er de med til at kvalificere den økonomisk-politiske debat, og som uafhængig finanspolitisk vagthund har de en central rolle i forhold til overvågningen af de offentlige finanser. 

Jeg ønsker den nye formand Carl-Johan Dalgaard og de nye medlemmer Jakob Roland Munch og Nabanita Datta Gupta tillykke med udnævnelserne og vil samtidig gerne sige mange tak til afgående formand Michael Svarer og medlem Torben Tranæs for deres store engagement i rådets arbejde. De har i høj grad bidraget til at styrke og kvalificere den offentlige debat. 

De Økonomiske Råds formandskab er et uafhængigt råd, og udnævnelserne af ny formand og medlemmer er sket efter indstilling fra det siddende formandskab.

Carl-Johan Dalgaard har været medlem af De Økonomiske Råds formandskab siden december 2014. Carl-Johan er ph.d. fra Københavns Universitet og har siden 2012 været professor ved Institut for Økonomi, Københavns Universitet. Carl-Johan Dalgaard var medlem af Produktivitetskommissionen fra 2012 til 2014 og er aktuelt blandt andet tilknyttet Centre for Economic Policy Research i London og Centre for Competitive Advantage in the Global Economy ved University of Warwick. Hans primære forskningsområder er makro- og udviklingsøkonomi, herunder vækst og økonomisk historie.

Jakob Roland Munch har været professor ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet, siden 2009 og har en ph.d. fra Aarhus Universitet. Hans forskningsområder er international handel, globalisering og arbejdsmarkedsøkonomi. Jakob Roland Munch er blandt andet tilknyttet Institute for the Study of Labor i Bonn og Economic Policy Research Network i København.

Nabanita Datta Gupta har været professor ved Økonomisk Institut, Aarhus Universitet, siden 2009 og har en ph.d. fra Cornell University. Hendes forskningsområder dækker blandt andet arbejdsmarkeds-, udviklings- og sundhedsøkonomi. Nabanita Datta Gupta er blandt andet tilknyttet Institute for the Study of Labor i Bonn og Centre for Integrated Register-based research og Trygfondens Centre for Child Research.

Foruden den nye formand og de to nye medlemmer består De Økonomiske Råds formandskab af professor Lars Gårn Hansen, Københavns Universitet.

Yderligere oplysninger

De Økonomiske Råds Sekretariat, tlf. 51 51 28 00.