Finanslovsaftale prioriterer velfærd og et mere grønt Danmark

02-12-2019

Regeringen har lavet en finanslov for 2020 med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet med penge til blandt andet minimumsnormeringer, folkeskolen og en ny fond til grønne investeringer på 25 mia. kroner.

Med finansloven for 2020 vil regeringen og de øvrige fire partier sætte en ny retning for Danmark ved at prioritere velfærd, uddannelse og den grønne omstilling.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Med finansloven for 2020 kan danskerne mærke, at der er kommet en ny regering, som prioriterer velfærd og den grønne omstilling. Som vi lovede før valget, lader vi pengene følge med, når der heldigvis kommer flere børn og ældre. Vi sikrer midler til, at der kan ansættes 1.000 flere sygeplejersker. Vi vil indføre minimumsnormeringer til vores børn, styrke indsatsen for personer, som lever med psykiske lidelser, og modsat den tidligere regering vil vi investere i uddannelse. Og så er det en meget grøn finanslov, som er første skridt mod at sikre en bæredygtig fremtid for de kommende generationer.

Som en del af finansloven har regeringen og de øvrige partier sat penge af til minimumsnormeringer, som skal indfases frem mod 2025. Der er også sat penge af til at styrke pædagoguddannelsen.

Psykiatriområdet får penge til flere sengepladser og til en række initiativer, som skal styrke forholdene for personer med psykiske lidelser eller psykisk mistrivsel.

Skole og uddannelsesområdet bliver også højt prioriteret i finanslovsaftalen. Partierne er enige om, at folkeskolen skal løftes med 275 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 800 mio. kr. i 2023. Det giver kommunerne mulighed for at ansætte flere lærere allerede i 2020.

Samtidig bliver uddannelsesloftet afskaffet fra 2020, og det midlertidige taxameterløft af de humanistiske og samfundsfaglige uddannelser på universiteterne bliver videreført.

Med finansloven for 2020 bliver den grønne omstilling markant styrket for at tage de første skridt mod målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030.

Regeringen og støttepartierne vil oprette Danmarks Grønne Fremtidsfond på 25 mia. kr., som skal investere i grønne og bæredygtige projekter og skabe grønne arbejdspladser. Med aftalen afsættes der også midler til udtagning af landbrugsjord, hvilket kan bidrage til at reducere landbrugets drivhusgasudledning.

På det grønne område er der også prioriteret penge til en skovfond og mere urørt skov. Samtidig hæves afgifterne på en række miljøskadelige stoffer.

Partierne har også aftalt at videreføre bredbåndspuljen og at annullere omprioriteringsbidraget på kulturområdet. Finansloven for 2020 er bl.a. finansieret ved at nedbringe statens forbrug af konsulenter og ved at tredoble afgifterne på bæreposer og engangsservice.

Læs aftaleteksten for finansloven 2020

Læs faktaark om finansiering af finansloven for 2020

Læs faktaark om virkning af FL20 på arbejdsudbud og offentlig forbrugsvækst

Læs faktaark om virkning af FL20 på lighed og indkomstforskelle