Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov

15-12-2019

Finansministeriets opdaterede skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov fremgår af tabellen. Finansieringsbehovet dækkes gennem udstedelse af statsobligationer eller ved at trække på statens konto hos Danmarks Nationalbank.

Finansieringsstrategien varetages af Danmarks Nationalbank og kan findes på statsgældsforvaltningens hjemmeside

Det samlede finansieringsbehov for 2019 er blevet opjusteret med 9 mia. kr. til 189 mia. kr. grundet et større afdrag på langfristet gæld og et større nettofinansieringsbehov. For 2020 forventer Finansministeriet et finansieringsbehov på 87 mia. kr.

Tabel som viser statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov