Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov

15-12-2019

Finansministeriets opdaterede skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov fremgår af tabellen. Finansieringsbehovet dækkes gennem udstedelse af statsobligationer eller ved at trække på statens konto hos Danmarks Nationalbank.

Finansieringsstrategien varetages af Danmarks Nationalbank og kan findes på statsgældsforvaltningens hjemmeside

Det samlede finansieringsbehov for 2019 er blevet opjusteret med 9 mia. kr. til 189 mia. kr. grundet et større afdrag på langfristet gæld og et større nettofinansieringsbehov. For 2020 forventer Finansministeriet et finansieringsbehov på 87 mia. kr.

Tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov
  Oktober 2019 December 2019
Mia. kr. 1) 2019 2020 2019 2020
Nettofinansieringsbehov 15 -20 21 -22
Afdrag langfristet gæld 2) 78 55 82 60
Afdrag kortfristet gæld 3) 31 30 30 30
Transaktioner i de statslige fonde -12 -13 -14 -12
Opkøb af almene boligobligationer 69 29 69 30
Finansieringsbehov 180 81 189 87

1) Grundet afrunding summer delelementer ikke nødvendigvis til totaler.

2) Afdrag på langfristet gæld er inklusive nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb af langfristet gæld med udløb uden for året.

3) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udestående i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.

Kilde: Økonomisk Redegørelse, December 2019.