Bestyrelsen for Den Sociale Investeringsfond er udpeget

12-02-2019

Innovationsministeren, KL og Danske Regioner har udpeget otte medlemmer til bestyrelsen for Den Sociale Investeringsfond. Bestyrelsen er tiltrådt.

Nyheden er opdateret d. 1. marts 2019 med medlemmerne af det rådgivende udvalg nederst.

Den Sociale Investeringsfond skal være med til at udvikle tidlige og helhedsorienterede indsatser på de store velfærdsområder og udbrede de indsatser, som har vist gode resultater, i samspil mellem civilsamfundet og den offentlige og private sektor. Med fonden får blandt andre kommunerne mulighed for at indgå partnerskaber med for eksempel almennyttige fonde og pensionsselskaber, der ønsker at investere penge i nye indsatser og udbredelse af eksisterende indsatser. 

Fonden blev vedtaget i Folketinget i december 2018, og nu er bestyrelsen også blevet udpeget. Innovationsminister Sophie Løhde har udpeget formanden og tre medlemmer, mens KL og Danske Regioner hver har udpeget to øvrige medlemmer. Formanden bliver Karen Hækkerup, som indtil for nylig var administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer.

Innovationsministeren siger:

Vi har fået sammensat et meget faglig stærkt og solidt hold, og jeg er rigtigt glad for, at Karen Hækkerup har takket ja til formandsposten. Hun har betydelig erfaring med det politiske system fra sin fortid som minister på flere områder og kan bidrage til fonden med meget stor viden om den offentlige sektor. Også den praktiske ledererfaring fra Landbrug & Fødevarer vil fonden kunne drage nytte af. Med fondens bestyrelse på plads, glæder jeg mig meget til, at fonden kommer i gang med arbejdet.

Fonden skal bringe de forskellige sektorer sammen, og derfor er der i arbejdet med at udpege bestyrelsen lagt vægt på, at medlemmerne tilsammen har de relevante erfaringer og kompetencer til fondens arbejde. Det gælder økonomiske kompetencer på investeringsområdet og viden om den offentlige sektor og om civilsamfundet.

Formand Karen Hækkerup siger:

At virkeliggøre ambitionen om at alle mennesker skal have mulighed for at få det fulde ud af deres potentiale, og dermed opnå det bedst mulige liv, har altid været en hjertesag for mig. At vi som samfund skal turde tænke anderledes, hvis vi skal lykkedes med at nå målet, vidner de mange mennesker, der desværre ikke kommer i mål, om. Den Sociale Investeringsfond er beviset på, at man tværpolitisk tør at hæve barren for sin egen indsats i socialpolitikken og nytænke de redskaber, vi som samfund har, når vi gerne vil løfte mennesker.

Hun fortsætter:

Jeg glæder mig til arbejdet i fonden, hvor jeg som formand vil arbejde hårdt for at få private og offentlige til i samarbejde at se værdien af, at vi investerer i mennesker. Sådan tror jeg nemlig, vi i fællesskab kan være med til at gøre den berømte forskel, både for mennesker og samfund.

Bestyrelsen skal sætte retning og skabe fundamentet for fondens arbejde. Bl.a. skal den skabe gode relationer og kontakter på tværs af de relevante sektorer. Derudover bliver der oprettet et tilhørende rådgivende udvalg, som skal repræsentere relevante aktører, herunder vidensinstitutioner, civilsamfundsorganisationer og andre, og rådgive fonden om dens aktiviteter. 

Den Sociale Investeringsfonds bestyrelse

 • Karen Hækkerup (formand), udpeget af innovationsministeren
 • André Rogaczewski (medlem), udpeget af innovationsministeren
 • Hanna Line Jakobsen (medlem), udpeget af innovationsministeren
 • Jørgen Søndergaard (medlem), udpeget af innovationsministeren
 • Laila Kildesgaard (medlem), udpeget af KL
 • Katrine Mau (medlem), udpeget af KL
 • Rikke Margrethe Friis (medlem), udpeget af Danske Regioner
 • Preben Ditlev Cramon (medlem), udpeget af Danske Regioner

Det rådgivende udvalg

 • Laust Leth Gregersen, politisk chef, Red Barnet
 • Per Nikolaj Bukh, professor i offentlig ledelse og økonomistyring, Aalborg Universitet
 • Charlotte Markussen, direktør, Høje-Tåstrup Kommune for områderne arbejdsmarked, sundhed og omsorg, social- og handicap samt HR
 • Jette Søndergaard Hansen, chef for forretningsudvikling, Herning Kommune
 • Søren Kaare-Andersen, direktør, Bikubenfonden
 • Gurli Martinussen, direktør, Trygfonden
 • Henriette Christiansen, direktør, Egmontfonden
 • Claus Bjørn Billehøj, administrerende direktør og partner, Den Sociale Kapitalfond
 • Helle Øbo, administrerende direktør, Askovfonden
 • Mads Roke Clausen, formand, Frivilligrådet
 • Jann Sjursen, formand, Rådet for Socialt Udsatte
 • Morten Freil, direktør, Danske Patienter
 • Rasmus Larsen Lindblom, velfærdspolitisk fagchef, Dansk Erhverv
 • Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør, PensionDanmark Ejendomme