Bestyrelsen for Den Sociale Investeringsfond er udpeget

12-02-2019

Innovationsministeren, KL og Danske Regioner har udpeget otte medlemmer til bestyrelsen for Den Sociale Investeringsfond. Bestyrelsen er tiltrådt.

Nyheden er opdateret d. 1. marts 2019 med medlemmerne af det rådgivende udvalg nederst.

Den Sociale Investeringsfond skal være med til at udvikle tidlige og helhedsorienterede indsatser på de store velfærdsområder og udbrede de indsatser, som har vist gode resultater, i samspil mellem civilsamfundet og den offentlige og private sektor. Med fonden får blandt andre kommunerne mulighed for at indgå partnerskaber med for eksempel almennyttige fonde og pensionsselskaber, der ønsker at investere penge i nye indsatser og udbredelse af eksisterende indsatser. 

Fonden blev vedtaget i Folketinget i december 2018, og nu er bestyrelsen også blevet udpeget. Innovationsminister Sophie Løhde har udpeget formanden og tre medlemmer, mens KL og Danske Regioner hver har udpeget to øvrige medlemmer. Formanden bliver Karen Hækkerup, som indtil for nylig var administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer.

Innovationsministeren siger:

Vi har fået sammensat et meget faglig stærkt og solidt hold, og jeg er rigtigt glad for, at Karen Hækkerup har takket ja til formandsposten. Hun har betydelig erfaring med det politiske system fra sin fortid som minister på flere områder og kan bidrage til fonden med meget stor viden om den offentlige sektor. Også den praktiske ledererfaring fra Landbrug & Fødevarer vil fonden kunne drage nytte af. Med fondens bestyrelse på plads, glæder jeg mig meget til, at fonden kommer i gang med arbejdet.

Fonden skal bringe de forskellige sektorer sammen, og derfor er der i arbejdet med at udpege bestyrelsen lagt vægt på, at medlemmerne tilsammen har de relevante erfaringer og kompetencer til fondens arbejde. Det gælder økonomiske kompetencer på investeringsområdet og viden om den offentlige sektor og om civilsamfundet.

Formand Karen Hækkerup siger:

At virkeliggøre ambitionen om at alle mennesker skal have mulighed for at få det fulde ud af deres potentiale, og dermed opnå det bedst mulige liv, har altid været en hjertesag for mig. At vi som samfund skal turde tænke anderledes, hvis vi skal lykkedes med at nå målet, vidner de mange mennesker, der desværre ikke kommer i mål, om. Den Sociale Investeringsfond er beviset på, at man tværpolitisk tør at hæve barren for sin egen indsats i socialpolitikken og nytænke de redskaber, vi som samfund har, når vi gerne vil løfte mennesker.

Hun fortsætter:

Jeg glæder mig til arbejdet i fonden, hvor jeg som formand vil arbejde hårdt for at få private og offentlige til i samarbejde at se værdien af, at vi investerer i mennesker. Sådan tror jeg nemlig, vi i fællesskab kan være med til at gøre den berømte forskel, både for mennesker og samfund.

Bestyrelsen skal sætte retning og skabe fundamentet for fondens arbejde. Bl.a. skal den skabe gode relationer og kontakter på tværs af de relevante sektorer. Derudover bliver der oprettet et tilhørende rådgivende udvalg, som skal repræsentere relevante aktører, herunder vidensinstitutioner, civilsamfundsorganisationer og andre, og rådgive fonden om dens aktiviteter. 

Den Sociale Investeringsfonds bestyrelse

Karen Hækkerup (formand), udpeget af innovationsministeren
André Rogaczewski (medlem), udpeget af innovationsministeren
Hanna Line Jakobsen (medlem), udpeget af innovationsministeren
Jørgen Søndergaard (medlem), udpeget af innovationsministeren
Laila Kildesgaard (medlem), udpeget af KL
Katrine Mau (medlem), udpeget af KL
Rikke Margrethe Friis (medlem), udpeget af Danske Regioner
Preben Ditlev Cramon (medlem), udpeget af Danske Regioner

Det rådgivende udvalg

Laust Leth Gregersen, politisk chef, Red Barnet
Per Nikolaj Bukh, professor i offentlig ledelse og økonomistyring, Aalborg Universitet
Charlotte Markussen, direktør, Høje-Tåstrup Kommune for områderne arbejdsmarked, sundhed og omsorg, social- og handicap samt HR
Jette Søndergaard Hansen, chef for forretningsudvikling, Herning Kommune
Søren Kaare-Andersen, direktør, Bikubenfonden
Gurli Martinussen, direktør, Trygfonden
Henriette Christiansen, direktør, Egmontfonden
Claus Bjørn Billehøj, administrerende direktør og partner, Den Sociale Kapitalfond
Helle Øbo, administrerende direktør, Askovfonden
Mads Roke Clausen, formand, Frivilligrådet
Jann Sjursen, formand, Rådet for Socialt Udsatte
Morten Freil, direktør, Danske Patienter
Rasmus Larsen Lindblom, velfærdspolitisk fagchef, Dansk Erhverv
Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør, PensionDanmark Ejendomme