EU: Danmark har en stærk økonomi

27-02-2019

EU-Kommissionen vurderer, at regeringen fører en sund økonomisk politik.

EU-Kommissionen har i dag offentliggjort sin årlige landerapport om dansk økonomi. Kommissionen vurderer overordnet set, at det går godt for dansk økonomi. Kommissionen fremhæver, at Danmarks BNP er vokset med 1,9 pct. om året i gennemsnit siden 2014, og at beskæftigelsen er historisk høj. 

Finansminister Kristian Jensen siger:

Det går godt i Danmark. Der er styr på de offentlige finanser, og beskæftigelsen er historisk høj. Siden folketingsvalget er Danmarks BNP steget med 118 milliarder, som svarer til 100 millioner hver eneste dag. I lyset af den afmatning, som vi lige nu ser i den globale økonomi, er det godt, at dansk økonomi efter en årrække med regeringen ved roret er bomstærk.

I rapporten vurderer EU-Kommissionen, at Danmark fører en sund finanspolitik. Ligesom Finansministeriet venter Kommissionen, at Danmark havde et overskud på den offentlige saldo på 0,2 pct. af BNP i 2018 og vurderer de offentlige finanser til at være sunde og holdbare.  

Danmark har desuden gjort fremskridt med at følge op på EU’s anbefaling fra 2018 om at styrke konkurrencen i den indenlandsk orienterede servicesektor, vurderer Kommissionen. Her fremhæver Kommissionen blandt andet regeringens tiltag vedtaget som led i forsyningsstrategien. 

Kommissionen bemærker endvidere en række andre strukturforbedrende reformer, som er gennemført de seneste år. Der er blandt andet tale om regeringens indsats i forhold til at dæmme op for risikofyldt låntagning og gøre det mere attraktivt at spare op til pension. Kommissionen bemærker desuden den seneste danske indsats i forhold til at bekæmpe hvidvask.

I rapporten fremhæves også en række områder, hvor Kommissionen vurderer, at Danmark kan gøre mere for at styrke dansk økonomi, herunder i forhold til at styrke produktiviteten og øge arbejdsudbuddet.

Rapporten vil være med til at danne baggrund for EU’s årlige anbefalinger til dansk økonomi, som forventes vedtaget i juli 2019.

Læs EU-Kommissionens landerapport om dansk økonomi
 

Grafik som viser at BNP er vokset med 100 millioner om dagen