Folkeskoler får styrket faglighed, flere midler til understøttende undervisning, kortere skoledag og øget lokal frihed

30-01-2019

Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om justeringer af folkeskolen. Aftalen indeholder en prioritering af udvalgte fag, et kvalitetsløft af den understøttende undervisning og større lokal frihed til at tilrettelægge skoledagen.

Flere fagtimer, styrket understøttende undervisning, mere lokal frihed til folkeskolerne, færre vikartimer og en læseindsats er blandt initiativerne i en ny bred politisk aftale om folkeskolen. Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti ønsker med aftalen at justere folkeskolen for at skabe bedre rammer for god undervisning, høj faglighed, åben skole, varieret skoledag og trivsel blandt eleverne. 

Aftalepartierne er enige om at styrke kvaliteten i den understøttende undervisning, så den hænger bedre sammen med resten af skoledagen, og så den kommer til at virke godt og efter hensigten på alle skoler. Konkret bliver der prioriteret 128 millioner kroner i 2019, 283 millioner kroner i 2020 og 249 millioner kroner fra 2021 og frem til den understøttende undervisning, som skolerne blandt andet kan anvende til lærere og pædagoger. 

Aftalepartierne ønsker samtidig at holde fast i det stærke fokus på faglighed i folkeskolen. Derfor vil der blive tilført 90 ekstra fagtimer årligt til fremmedsprog i 5. klasse, billedkunst i 6. klasse og historie i 9. klasse.

Aftalen betyder også, at skoleugen bliver 2 ¼ klokketimer kortere for de yngste elever. For de resterende klassetrin får kommunerne og folkeskolerne øget frihed til lokalt at tilrettelægge skoleugen, ved at de får mulighed for at konvertere op til to timer af den understøttende undervisning til for eksempel flere voksne i undervisningen. Det vil kunne betyde en afkortning af skoleugen. Samtidig vil det fremover kun være klasser i indskolingen, specialklasser eller -skoler, der kan bruge den nuværende paragraf 16 b.

Undervisningsminister Merete Riisager udtaler:

Med aftalen får folkeskolerne nu en større lokal frihed, så det bliver op til den enkelte skole og kommune at indrette en skoleuge, der passer til deres elever. Den beslutning bor bedst hos dem, der kender eleverne og de lokale behov, frem for på Christiansborg. Med flere fagtimer, en bred læseindsats og færre vikartimer understreger vi, at fagligheden i folkeskolen stadig har brug for fokus. 

Finansminister Kristian Jensen udtaler:

Med aftalen prioriterer vi styrket faglighed - både i form af flere fagtimer og ved at styrke den understøttende undervisning med flere ressourcer, så eleverne bliver mødt af en spændende og varieret skoledag alle steder i landet. Jeg er glad for, at vi nu sætter fuldt tryk på folkeskolereformen og den understøttende undervisning, som er en helt afgørende faktor i at realisere reformens høje ambitioner om at øge trivslen og det faglige niveau hos alle elever.

Politisk ordfører for Socialdemokratiet Nicolai Wammen og undervisningsordfører for Socialdemokraiet Annette Lind udtaler:

Socialdemokratiet er meget tilfreds med, at vi nu sikrer en kortere skoleuge for de mindste elever, mulighed for kvalitetsforbedringer i undervisningen med blandt andet flere to-voksen timer, og at vi fortsat har et vigtigt fokus på den understøttende undervisning i folkeskolen. Med aftalen sikrer vi derfor fortsat en folkeskole, der løfter alle børn, uanset den sociale baggrund. Vi har samtidig skabt en bred politisk enighed om folkeskolen, hvor vi har sikret, at pengene bliver i undervisningen, og at der herudover sikres økonomi til kommunerne til dækning af øget aktivitet i fritidstilbud.

Skoleordfører for Dansk Folkeparti Alex Ahrendtsen og undervisningsordfører for Dansk Folkeparti Jens Henrik Thuelsen Dahl udtaler:

Dansk Folkeparti glæder sig over de mange gode justeringer i aftalen. Der bliver blandt andet mulighed for kortere skoleuge, og vi styrker sprog, historie og billedkunst. Vi er tilfredse med, at rigsfællesskabet kommer på skemaet, at understøttende undervisning kan konverteres til konfirmationsforberedelse, og at vi forenkler brugen af to-voksenundervisning i paragraf 16b.

Undervisningsordfører for Det Radikale Venstre Marianne Jelved udtaler:

Det skal være sjovt at gå i skole for alle børn. Jeg arbejder for en skole, hvor alle elever kommer ud af skolen en dag om ugen og oplever kunstnere, virksomheder og naturen. I dag er vi kommet igennem med mere frihed og flere midler til skolen. Fremtiden og børnene kræver stadig en høj prioritering af skolen.

Skoleordfører for Socialistisk Folkeparti Jacob Mark udtaler:

Jeg er rigtig glad for, at vi lytter til de mange børn og forældre, der har råbt op om, at skoledagen var blevet for lang. Leg, kammerater, sport og hygge er mindst ligeså vigtige de første år i skolen, og nu sikrer vi altså en lidt bedre balance mellem den tid, der er i skolen, og den tid, der er børnenes egen.

Undervisningsordfører for Venstre Anni Matthiesen  udtaler:

De kortere skoledage til de yngste elever, friere rammer for skolerne og sikring af en øget faglighed og kvalitet i den understøttende undervisning, er nogle af de elementer i aftalen, som vi i Venstre har kæmpet hårdt for. Med denne justering har vi sikret klarere rammer og øget frihed for skolerne.

Undervisningsordfører for Det Konservative Folkeparti Birgitte Klintskov Jerkel udtaler:

Det har længe været et stort konservativt ønske at give eleverne i folkeskolen kortere skoledage. Vi går ind for fleksibilitet til familierne og mener, at de bedst selv administrerer deres tid. Samtidig går vi ikke på kompromis med fagligheden – tværtimod. Hos Det Konservative Folkeparti går vi ind for kvalitet fremfor kvantitet, og derfor er det en stor sejr for os, at vi nu udskifter en del af de understøttende timer med flere fagtimer. Desuden nedsætter vi brugen af vikarer i folkeskolen. Eleverne fortjener den bedste undervisning, og den får de bedst med en uddannet lærer. Samlet set er det her initiativer, som vil give folkeskolen et stærkt løft og sikre mere kvalitet.

Undervisningsordfører for Liberal Alliance Henrik Dahl udtaler: 

Dette er en god dag for elever, forældre, lærere. Og bare for alle, der går op i, at Danmark har et velfungerende skolevæsen. Ved at gøre skoledagen kortere for de mindste; styrke fagligheden der, hvor den trænger mest og styrke lærernes frihed til at vælge den bedst mulige undervisning, har et bredt flertal i Folketinget bidraget til at fremtidssikre folkeskolen, siger Henrik Dahl, undervisningsordfører for Liberal Alliance.

Læs aftaleteksten om justeringer af folkeskolen

Faktaboks: Initiativer i aftalen

Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen

1. Kortere skoleuge i indskolingen 
2. Forenkling og klare rammer for anvendelsen af paragraf 16 b

Øget faglighed og kvalitet

3. Kvalitetsløft af den understøttende undervisning 
4. Prioritering af udvalgte fag 
5. Styrket læseindsats 
6. Reduktion af nuværende faglige bindinger for undervisningen 
7. Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning  
8. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfælleskab 

Øget frihed

9. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder 
10. Mulighed for toårig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen 
11. Forenkling af elevplanen 
12. Evaluering af de nationale test 
13. Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen