KL og Danske Regioner til forhandlinger om regeringens ledelsesreform

25-01-2019

Fredag forhandler innovationsministeren med KL og Danske Regioner om regeringens udspil til en ledelses- og kompetencereform.

Hvis medarbejdere og ledere i den offentlige sektor skal blive ved med at tage sig godt af de ældre på plejehjemmet, udvikle og klæde børnene på til livet fra vuggestuen, give skolebørnene en høj faglighed med fra folkeskolen og hjælpe patienter på sygehusene hurtigt på højkant, skal de have de bedst mulige rammer.

Derfor præsenterede regeringen i begyndelsen af januar udspillet ’En offentlig sektor rustet til fremtiden’ som en del af Sammenhængsreformen. Med 22 konkrete initiativer og 27 anbefalinger giver regeringen sit bud på, hvordan vi skal styrke kvaliteten i den offentlige ledelse og udvikler lederes og medarbejderes kompetencer, så den offentlige sektor er rustet til fremtiden. Udspil følger op på Ledelseskommissionens anbefalinger fra juni sidste år.

Mange af initiativerne går på tværs af stat, regioner og kommuner. Derfor lagde regeringen i sit udspil op til at lave et partnerskab med KL og Danske Regioner om ledelse og kompetencer, og de er nu inviteret fredag inviteret til forhandlinger om regeringens udspil.

Innovationsminister Sophie Løhde siger:

Vi har med vores reformudspil præsenteret en række konkrete initiativer, der bl.a. skal løfte ledelseskvaliteten i den offentlige sektor. Men vi kan ikke realisere initiativerne på egen hånd – det kræver et tæt samarbejde med regionerne og kommunerne, som skal være med til at skabe mere velfungerede offentlige arbejdspladser med høj medarbejdertrivsel. Netop det er afgørende for, om de dygtige, engagerede medarbejdere og ledere i det offentlige kan blive ved med at løse deres opgaver med høj faglighed til gavn for borgerne.

Parterne mødes til forhandlinger i Finansministeriet fredag d. 25. januar.

Centrale elementer i regeringens reformudspil om ledelse og kompetencer

 • Nyt tværoffentligt kompetenceråd, som bl.a. skal sætte en strategisk retning for udviklingen af de offentligt ansattes kompetencer.
    
 • 145 mio. kr. til fællesoffentlige indsatser mod sygefravær, herunder 100 mio. kr. til en særlig indsats på arbejdspladser med et højt sygefravær eller et særligt belastet arbejdsmiljø, et nyt rejsehold, videnspakker og bedre ledelsesinformation. 

 • Eftersyn af offentlige lederuddannelser, som skal danne grundlag for ændringer af og evt. udvikling af nye offentlige lederuddannelser.
       
 • Direktionsforløb på tværs af den offentlige sektor og rotationsforløb for ledere og medarbejdere, som skal give øget indsigt om bl.a. de forskellige vilkår og udfordringer, der er i den offentlige sektor.
       
 • Nyt evalueringsværktøj til offentlig ledelse, som skal bruges til lederevalueringer. Det skal tilbydes til den enkelte leder for bl.a. at give dem et blik på egen ledelse.

 • Forløb for talentfulde lederaspiranter og nye ledere, så deres udvikling som ledere kan accelereres.