Kommunerne overholder samlet set de økonomiske rammer i 2019

23-01-2019

Kommunernes budgetter ligger under ét inden for de samlede aftalte rammer for service og anlæg. Anlægsrammen overskrides dog med 0,3 milliarder kroner.

I juni sidste år indgik regeringen og KL aftale om kommunernes økonomi for 2019. Den endelige opgørelse af budgetterne fra Danmarks Statistik viser, at kommunernes anlægsudgifter ligger 0,3 milliarder kroner over det aftalte niveau, mens serviceudgifterne ligger 0,3 milliarder kroner under det aftalte niveau. 

Finansminister Kristian Jensen siger:

Det er væsentligt for aftalesystemet og for en troværdig finanspolitik, at aftalerne bliver overholdt på såvel service- som anlægssiden – og i både budgetter og regnskaber. Med regnskabet for 2017 overskred kommunerne anlægsbudgettet med over halvanden milliard, og nu overskrider kommunernes budgetter det aftalte anlægsniveau for 2019. Det undrer mig, når regeringen og KL i sommer gav håndslag på et markant løft af kommunernes service- og anlægsudgifter. Samtidig er forudsætningen for at drøfte flerårige aftaler, sådan som KL har foreslået, at kommunerne fremover viser, at de kan overholde både service- og anlægsrammen i de etårige aftaler, vi hidtil har indgået.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Jeg konstaterer, at kommunerne har valgt at prioritere mere til anlæg frem for til serviceopgaver. Det overrasker mig, når vi samtidig har skulle høre på, at kommunerne har følt sig tvunget til at skære i den borgernære velfærd. Vi vil nu holde kommunerne op på deres budgetter for både anlæg og service, så udgifterne ikke igen ender med at overskride de aftalte rammer som i 2017.

Regeringen har foretaget en samlet vurdering af budgetresultatet og i det konkrete tilfælde besluttet at udbetale det fulde betingede bloktilskud på fire milliarder kroner til kommunerne. Det sker, fordi de samlede rammer er overholdt i budgetterne. Budgetterne vil udgøre grundlaget for en eventuel regnskabssanktion. Det betyder, at kommunerne vil blive sanktioneret, hvis kommunernes serviceudgifter ender med at overskride det budgetterede niveau. 

Kommunerne budgetterer med at bruge 251,9 milliarder kroner på service, som for eksempel går til dagpleje og ældrepleje, og 18,1 milliarder kroner på anlæg, som for eksempel kan omfatte nyanlæg og vedligeholdelse af daginstitutioner, skoler og veje. 
 

Fakta

Det følger af økonomiaftalen for 2019, at fire milliarder kroner af bloktilskuddet er betinget af, at økonomiaftalen bliver overholdt i kommunernes budgetter. 

  • Tre milliarder kroner af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes budgetterede udgifter til service holder sig inden for den aftalte ramme.

  • En milliard kroner af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes budgetterede udgifter til anlægsinvesteringer holder sig inden for den aftalte ramme.