OECD roser dansk økonomi

15-01-2019

OECD har i dag præsenteret deres landerapport om Danmark.

OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) foretager vurderinger og anbefalinger for de enkelte medlemslandes økonomi med et par års mellemrum.

Rapporten for 2019 blev i dag præsenteret af OECDs vicegeneralsekretær Ludger Schuknecht i Finansministeriet sammen med finansminister Kristian Jensen.

Finansminister Kristian Jensen siger:

Dansk økonomi klarer sig rigtig godt i en international sammenhæng. Vi har formået at styrke dansk økonomi, samtidig med at vi stadig er et af de mest lige lande i OECD. En af de ting, som vi er gode til i Danmark, er at få mange ud på arbejdsmarkedet. Samtidig bemærker jeg, at OECD roser Danmark for at være et grønt foregangsland.

Rapporten fra OECD karakteriserer Danmark som et land med høj levestandard og livskvalitet. OECD skriver blandt andet i rapporten:

”En lang tradition for reformer og stærke institutioner understøtter betydelig tillid og høj deltagelse på arbejdsmarkedet, hvilket sikrer, at høj økonomisk udvikling forenes med lav ulighed. Stærk omstillingsparathed til strukturelle forandringer og økonomiske stød sikrer, at disse gode resultater varer ved. En stærk forpligtelse til at håndtere miljømæssige udfordringer har gjort Danmark til foregangsland inden for grøn vækst.”

Danmark er dog udsat i forhold til ændringer i de internationale forhold. Brexit, handelskrig mellem USA og Kina og evt. økonomisk uro i Sydeuropa kan få negativ betydning for dansk økonomi i de kommende år.

Læs rapporten OECD Economic Surveys: Denmark 2019