Opmærksomhedspunkter i forhold til differentieret folkepensionsalder

22-01-2019

Finansminister Kristian Jensen har på baggrund af omfattende interesse for emnet – herunder i form af henvendelser fra pressen – bedt Finansministeriet udarbejde et kort notat om opmærksomhedspunkter i forhold til at differentiere folkepensionsalderen på baggrund af kriterier såsom uddannelsesniveau og længden af arbejdslivet.

Læs notat om opmærksomhedspunkter i forhold til differentieret folkepensionsalder