Regionernes budgetter for 2019 er inden for de aftalte rammer

16-01-2019

Danmarks Statistiks endelige opgørelse af regionernes budgetter viser, at regionerne overholder de aftalte rammer for 2019. Derfor udbetales det betingede bloktilskud på 1½ mia. kr. til regionerne.

Danmarks Statistik har netop offentliggjort regionernes budgetter for 2019. Den endelige opgørelse viser, at regionerne overholder de økonomiske rammer, der blev fastlagt i økonomiaftalen med regeringen. Derfor bliver det betingede bloktilskud på 1½ mia. kr. udbetalt til regionerne. 

Regionerne har samlet set budgetteret med driftsudgifter på 114,5 mia. kr. til sundhed og 3,1 mia. kr. til regional udvikling. På anlægsområdet har regionerne budgetteret med 7,4 mia. kr. til sundhed i 2019.
 

De endelige budgetter for 2019 kan ses på Danmarks Statistiks hjemmeside