Finansministeren deltager i møder for EU’s finansministre 8.-9. juli

07-07-2019

Finansminister Nicolai Wammen skal drøfte økonomiske prioriteter og anbefalinger samt finansieringen af EU’s flerårige budgetramme med sine kollegaer fra de andre EU-lande.

På mødet i den udvidede eurogruppe den 8. juli skal EU’s finansministre blandt andet diskutere det videre arbejde med at styrke det økonomiske samarbejde i EU. På rådsmødet (ECOFIN) den 9. juli skal finansministrene blandt andet drøfte finansieringen af EU’s flerårige finansielle ramme for 2021-2027. Ministrene skal også drøfte de økonomiske og finansielle prioriteter under det finske EU-formandskab i 2. halvår 2019 og vedtage fælles anbefalinger til de enkelte EU-landes økonomiske politik.

Finansminister Nicolai Wammen siger: 

EU-samarbejdet er helt afgørende for Danmark og for regeringen, der vil gå forrest i kampen for at tackle klimaudfordringerne og sikre den grønne omstilling af vores økonomier. Danmark har meget at byde på her og er klar til at tage et stærkt og forpligtende ansvar og sætte en ambitiøs retning. Jeg glæder mig derfor til at komme i gang og til at møde mine kollegaer fra de andre lande.

Det er også en central fælles prioritet for EU og for regeringen at sikre økonomisk stabilitet og fremgang, som kommer alle til gode, og som bliver brugt til at styrke beskæftigelsen og sammenhængskraften i EU og i de enkelte lande. Vi har sammen også et vigtigt fælles ansvar for at forebygge nye alvorlige økonomiske og finansielle kriser og for at bekæmpe skattesnyd og hvidvask, der undergraver vores velfærdssamfund.

ECOFIN vil vedtage anbefalinger til alle EU-lande, herunder to anbefalinger til Danmark. Den første anbefaling handler om, at Danmark skal fokusere sine investeringer på uddannelse, forskning og innovation for at fremme innovation i erhvervslivet og på bæredygtig transport for at reducere belastningen af vejene. 

Den anden anbefaling går på, at Danmark skal sikre et effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask. Anbefalingerne er i fuld overensstemmelse med regeringens prioriteter.