Den danske stat indtræder i Kalaallit Airports International A/S

03-05-2019

Den danske stat indtræder d. 7. maj 2019 i det grønlandske lufthavnsselskab, Kalaallit Airports International A/S, der skal stå for opførelse, drift og udvikling af de to transatlantiske lufthavne i Nuuk og Ilulissat.

I forbindelse med statens indtræden i selskabet vil Merete Eldrup og Marlene Haugaard blive indstillet som bestyrelsesmedlemmer for den danske stat ved en ekstraordinær generalforsamling.

Finansminister Kristian Jensen siger:

Det er glædeligt, at staten nu kan bidrage til et så vigtigt projekt som modernisering af infrastrukturen i Grønland med de nye lufthavne. Jeg sætter derfor stor pris på, at vi med statens indtræden kan bidrage med to så dygtige og kompetente bestyrelsesmedlemmer, som både Merete Eldrup og Marlene Haugaard er.

Den danske stat vil indskyde i alt 700 mio. kr. i egenkapital i selskabet og vil derigennem erhverve en ejerandel svarende til 33,3 pct. De resterende 66,7 pct. vil være ejet af Kalaallit Airports Holding A/S, der er 100 pct. ejet af selvstyret. 

Foruden kapitalindskuddet yder den danske stat endvidere et genudlån til selskabet på i alt 450 mio. kr. samt stiller en statsgaranti på op til 450 mio. kr. for lån, som Kalaallit Airports International A/S søger optaget i Den Nordiske Investeringsbank.

Statens engagement i de grønlandske lufthavne udmønter aftalen mellem regeringen og alle Folketingets partier af d. 11. december 2018 samt den politiske aftale mellem regeringen og Naalakkersuisut af d. 10. september 2018.