Finansministeren er hovedtaler, når europæisk erhvervsliv i dag sætter fokus på Europas fremtid

06-05-2019

Finansminister Kristian Jensen er blandt hovedtalerne, når europæisk erhvervsliv i dag samler centrale meningsdannere og beslutningstagere fra hele Europa til European Business Summit i Bruxelles.

Morgendagens Europa er temaet for årets konference, der sætter fokus på en række af de udfordringer, som præger og forandrer det europæiske samarbejde. Finansministeren indleder sin deltagelse med et oplæg om de emner, der særligt bør fylde på EU’s dagsorden de kommende år. 

Finansminister Kristen Jensen siger:

EU-samarbejdet og det indre marked er en enorm fordel for Danmark. Det at vi kan handle frit over grænserne med vores europæiske naboer skaber vækst og velstand for os alle sammen. Fri og lige konkurrence på det indre marked skaber fundamentet for EU’s indflydelse i resten af verden. Frihandel, åbne markeder og fair konkurrence må vedblive at udgøre grundpillerne i EU-samarbejdet, hvis vi som europæere også fremover skal have succes på den globale scene.

Ud over at slå et slag for det indre marked og frihandel vil finansministeren også drøfte EU’s muligheder for at opdyrke nye, internationale alliancer med bl.a. den litauiske finansminister, Vilius Šapoka. Debatten kan overværes i tidsrummet 10.15-11.15 i Egmont Palace.

European Business Summit er en årlig konference med ca. 2.000 deltagere og stor international mediebevågenhed. Konferencen samler politikere, embedsmænd, erhvervsledere, akademikere og repræsentanter fra det øvrige civilsamfund fra hele Europa. Formålet med konferencen er at skabe fælles forståelse på tværs af faglige og kulturelle skel og finde mulige løsninger på centrale emner af betydning for Europas fremtid.