Nyt Forenklingsforum skal luge ud i bøvl og bureaukrati

01-05-2019

Et nyt Forenklingsforum skal hjælpe regeringen med at luge ud i bøvl og bureaukrati i den offentlige sektor. Samtidig forpligter regeringen sig til et nyt ”følg eller forklar-princip’.

Et nyt Forenklingsforum er nu klar til at rådgive regeringen til at fjerne bøvl og bureaukrati fra den offentlige sektor.

Samtidig forpligter regeringen sig til et nyt ’følg-eller forklar’-princip, som betyder, at regeringen enten skal følge rådets forslag om at fjerne unødigt bureaukrati eller skal forklare, hvorfor regeringen vælger ikke at følge forslaget.

Jeg er rigtig glad for, at vi nu sætter os sammen om bordet og arbejder videre med at fjerne bøvl og bureaukrati i den offentlige sektor, så de dygtige medarbejdere kan få mere tid til det, som de er sat i verden for, nemlig at være sammen med borgerne, siger innovationsminister Sophie Løhde og fortsætter:
Samtidig forpligter vi os med det nye ’Følg- eller forklar’-princip også til at følge anbefalingerne. Gør vi det ikke, skal vi forklare, hvorfor. Vi har gode erfaringer med princippet på erhvervsområdet, og derfor bruger vi nu også princippet i forhold til bureaukrati i den offentlige sektor.

Rådet er sammensat af repræsentanter fra staten, kommuner, regioner og de faglige organisationer og erhvervslivet, der sammen skal indsamle og finde frem til regler og bureaukrati, som fjerner tid fra kerneopgaven for medarbejdere.

Det bliver tidligere administrerende direktør i Københavns Kommune, Claus Juhl, som bliver formand for Forenklingsforummet.

Forenklingsforummet mødes til første temamøde d. 2. maj, der skal handle om bureaukrati og regler på ældreområdet.

Regeringen præsenterede i efteråret en afbureaukratiseringsreform med 130 initiativer til at fjerne bureaukrati og unødige regler i den offentlige sektor.

Fakta om regeringens Forenklingsforum

  • Forenklingsforummet oprettes som en del af regeringens afbureaukratiseringsreform ”Færre Regler og mindre bureaukrati”.

  • Forummet nedsættes for en toårig periode og mødes som udgangspunkt én gang hvert kvartal. Hvert møde organiseres omkring et tema, hvor der vurderes at være væsentlige udfordringer med bureaukrati og et stort potentiale for forenkling. 

  • Rådet er sammensat af repræsentanter fra KL, Danske Regioner, FH, Socialpædagogerne, Danmarks Lærerforening, BUPL, DJØF, FOA, HK, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Socialrådgiverforening, Lederne, Dansk Erhverv og DI.

  • Derudover inviteres relevante civilsamfunds-, pårørende- og brugerorganisationer samt kommunale chefforeninger til at deltage i temaer, der er relevante for den pågældende organisation eller forening.