15 lande er nu på EU’s sortliste over skattely

12-03-2019

EU’s finansministre er blevet enige om en opdatering af den fælles EU-sortliste over skattely. Sortlisten er ét af flere initiativer mod skatteundgåelse.

EU’s sortliste over skattely tæller nu 15 lande, der ikke efterlever centrale standarder og kriterier om skattegennemsigtighed, fair beskatning og deltagelse i internationale forpligtelser om informationsudveksling. Listen er netop blevet opdateret efter enighed blandt EU’s finansministre. 

Sortlisten synliggør i bred offentlighed, at disse lande ikke spiller efter reglerne. De enkelte EU-lande kan derudover nu iværksætte defensive foranstaltninger over for de sortlistede lande.

Samtidig har indtil videre 25 lande ændret adfærd og efterlever nu kriterierne. Det gælder også lande, der traditionelt er blevet opfattet som notoriske skattely. 

Yderligere 34 lande er fortsat på en fælles EU-observationsliste, indtil de har efterlevet de tilsagn, som landene har aftalt med EU. De fleste lande skal efterleve deres tilsagn inden udgangen af 2019. 

EU vil fortsat fastholde et pres på landene på sortlisten og observationslisten for at sikre, at så mange lande som muligt ændrer adfærd, og fortsætte den løbende overvågning af de lande, som allerede har ændret adfærd, for at forhindre eventuelle tilbagefald.

Finansminister Kristian Jensen siger: 

Sortlisten er helt central i kampen mod skatteundgåelse og viser den styrke, vi har i EU, når vi står sammen. Jeg er meget tilfreds med, at vi har fået 25 lande til at leve op til et nyt højt niveau af transparens og internationale standarder på skatteområdet, som de ikke levede op til før. Men vi skal fortsat holde tæt øje med landene og placere lande på sortlisten, hvis de falder tilbage til fortidens synder, og jeg ønsker samtidig at skærpe de krav, landene skal leve op til, for at blive taget af sortlisten.

Skatteminister Karsten Lauritzen siger:

Skattely og skatteundgåelse er nok en af de mest synlige fælleseuropæiske dagsordener. Og det er også problemer, som kræver internationalt samarbejde. Heldigvis er der sket rigtig meget de seneste år, ikke mindst på grund af pres fra lande som Danmark. Derfor er det også glædeligt, at det styrkede fokus, som Danmark har været en stærk bannerfører for i EU, nu giver pote. Vi vil fortsat gå forrest i den fælles indsats. Og vi skal fortsætte med at sikre den opdragende effekt, som listen har over for de lande, som hidtil har været listet som skattely.

Udover opdateringen af sortlisten er EU-landene nu blevet enige om endnu et gennemsigtighedskriterium, som landene fremadrettet skal efterleve, for at undgå sortlistning. Det indebærer, at landene skal implementere afrapportering af land-for-land-oplysninger. Og der ventes senere tilføjet yderligere et nyt kriterium, som indebærer, at tredjelande skal udveksle oplysninger om selskabers ejerskabsforhold.

Man er også blevet enige om at undersøge skattepraksis i endnu flere lande end de 92 lande, som man allerede har undersøgt.

De nye kriterier og den geografiske udvidelse skal yderligere understøtte kampen mod skatteundgåelse. 

Fakta: 15 lande på EU’s sortliste

 

 • Amerikansk Samoa
 • Amerikanske Jomfruøer
 • Aruba
 • Barbados
 • Belize
 • Bermuda
 • Dominica
 • Fiji
 • Forenede Arabiske Emirater
 • Guam
 • Marshall Øerne
 • Oman
 • Samoa
 • Trinidad og Tobago
 • Vanuatu