Aftale om det specialiserede socialområde

25-03-2019

En grundig undersøgelse skal kortlægge tilbuddene på det specialiserede område.

Regeringen og Dansk Folkeparti har mandag indgået aftale om det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Parterne er enige om, at der skal igangsættes en nærmere undersøgelse af de enkelte regionale tilbud, inden der tages stilling til, hvor tilbuddene skal placeres. Formålet er at identificere de tilbud, som indeholder mest specialiseret viden og dermed leverer de mest specialiserede indsatser. Sigtet er at sikre, at borgere med sjældne og eller særligt komplekse behov har adgang til tilbud af høj kvalitet. Undersøgelsen skal være afsluttet i august 2019. 

Regeringen og Dansk Folkeparti er desuden enige om i højere grad at følge udviklingen i specialiseringen og sikre en fortsat højt specialiseret indsats. Det skal ske ved at oprette en observationsliste over de mest specialiserede af de nuværende regionale tilbud.

Finansminister Kristian Jensen siger: 

Det er afgørende, at der også fremadrettet fastholdes en høj faglighed på både socialområdet og på specialundervisningsområdet. Derfor er jeg glad for, at vi har indgået en aftale, hvor den mest specialiserede viden på disse områder sikres og videreudvikles, så der også fremover er de rette tilbud til målgrupperne på områderne. En konkret undersøgelse af de nuværende regionale tilbud er et vigtigt bidrag, så der også fremover er de rette tilbud til målgrupperne på områderne.

Dansk Folkepartis sundheds- og psykiatriordfører Liselott Blixt siger:

Det er vigtigt for Dansk Folkeparti, at undersøgelsen afdækker de udfordringer, der er hos de specialiserede sociale institutioner. Vi vil også sikre, at vi ikke ser en afspecialisering, men i stedet arbejder for at få en god og holdbar løsning for de små og komplekse grupper, hvor vi sikrer viden og de rette tilbud til de mest sårbare grupper i Danmark.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Det er afgørende for mig at have en tæt dialog med organisationerne. Det kræver god tid, og derfor har vi valgt at vente med at træffe afgørelse om placeringen af de regionale tilbud. Tilbuddene skal placeres, så vi fortsat sikrer en stærk specialiseret faglighed. Vi skal fremover sikre de rette tilbud til målgrupper med komplekse behov, som for eksempel Synscenter Refsnæs. Samtidig skal vi i fremtiden arbejde for en fortsat udvikling af området, og det vil ske i tæt samarbejde med organisationerne.

Regionerne driver i dag lidt over 60 tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde med ca. 4.000 pladser. 

De regionale tilbud dækker over en lang række målgrupper, herunder mennesker med hjerneskade, udviklingshæmning, psykiske vanskeligheder, multiple funktionsnedsættelser og hjemløse. Dertil er der flere regionale tilbud, som er målrettet børn og unge, som har fået dom til en ungdomssanktion, og voksne udviklingshæmmede, som har fået en dom eller er idømt en foranstaltning i et åbent eller sikret miljø.

Læs aftaleteksten om det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet