Det kommunale selvstyre styrkes i den kollektive trafik

26-03-2019

Kommunerne overtager ansvaret for den regionale trafik som følge af regeringens og Dansk Folkepartis aftale om en sundhedsreform. Dermed bliver organiseringen af den lokale og regionale trafik forenklet, og beslutningerne træffes tættere på borgerne.

Organiseringen af den lokale og regionale kollektive trafik er i dag opdelt, således at regionerne har ansvaret for privatbanetrafik og en del af bustrafikken, den såkaldte regionale bustrafik, som de dermed både beslutter og betaler. Kommunerne har samtidig ansvaret for at beslutte og betale for den lokale bustrafik. Både kommuner og regioner bestiller bustrafikken hos de regionale trafikselskaber, som i dag også bliver styret af både kommuner og regioner. Denne organisering bliver med aftalen om sundhedsreformen nu forenklet.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen siger:

Med sundhedsreformen giver vi kommunerne ansvaret for både den lokale og regionale kollektive trafik gennem en fuld kommunal styring af trafikselskaberne. Det giver en forenkling af ansvaret for den kollektive trafik. Samtidig er der tale om en decentralisering, da vi styrker kommunernes ansvar på området.

Fremover vil det være de regionale trafikselskabers bestyrelser, der bliver ansvarlige for at beslutte omfanget af den regionale bustrafik og privatbanetrafikken – bestyrelser, der er udpeget af kommunerne. Det betyder, at ansvaret for den regionale og lokale kollektive trafik bliver samlet ét sted, hos kommunerne. De midler, som regionerne i dag yder i tilskud til bustrafik og letbanetrafik, overføres til kommunerne, mens tilskuddet, som regionerne yder til privatbanetrafik, bliver tilført direkte til trafikselskaberne.

Finansminister Kristian Jensen siger:

Når vi med sundhedsreformen omlægger ansvaret for den regionale kollektive trafik, er det centralt, at kommunerne i den fremtidige organisering har mulighed for at levere den service til borgerne, som de kender i dag. Vi sørger derfor for, at det fulde tilskud, som regionerne i dag bruger på den kollektive trafik, overføres til kommunerne og trafikselskaberne. 

Den øgede kommunale styring af trafikselskaberne gælder i hele landet.

Dansk Folkepartis finansordfører René Christensen siger:

Det er vigtigt, at vi sikrer overblik og dynamik i den kollektive trafik. Når vi i højere grad samler ansvaret for den kollektive trafik under kommunerne, skaber vi også mere nærhed. Kommunerne ved helt præcist, hvor behovene er størst i netop deres lokalområde. Vi tror på, at det vil skabe en mere gnidningsfri infrastruktur. 

I hovedstadsområdet skaber de mange forskellige transporttilbud dog særlige forhold, som gør, at regeringen her har foreslået en overbygning på den landsdækkende løsning; nemlig Hovedstadens Offentlige Transport (HOT), som har til formål at styrke den kollektive trafik yderligere i hovedstadsområdet. En arbejdsgruppe er nedsat for at konkretisere modellens nærmere detaljer. Med udgangspunkt heri vil transport-, bygnings- og boligministeren tage initiativ til forhandlinger herom.

Læs hele aftalen om sundhedsreformen her