Elektroniske aviser bliver omfattet af nulmomsordningen fra 1. juli 2019

07-03-2019

Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet, at elektroniske aviser afgiftsmæssigt skal sidestilles med trykte aviser fra d. 1. juli 2019. Det er et halvt år tidligere end planlagt.

Med medieaftalen besluttede regeringen og Dansk Folkeparti at udvide nulmomsordningen for trykte aviser til også at gælde elektroniske aviser pr. 1. januar 2020. Partierne bag aftalen har nu besluttet at fremrykke udvidelsen af nulmomsen, så den kan træde i kraft allerede d. 1. juli 2019.

Kulturminister Mette Bock siger:

I fremtiden skal danske aviser sidestilles momsmæssigt – både når de udkommer elektronisk og på tryk. Det har jeg som kulturminister arbejdet hårdt for, og det er derfor en stor tilfredsstillelse, at vi nu kan fremskynde processen, så de elektroniske aviser får gavn af nulmomsordningen allerede til sommer. Det vil forberede vilkårene i en branche, som er en vigtig del af det danske demokrati.

Finansminister Kristian Jensen siger:

Regeringen har længe ønsket at udvide nulmomsen til også at gælde digitale aviser, men EU-lovgivning har stået i vejen. Det er nu lykkedes at få ændret reglerne, så vi kan udvide nulmomsen til også at omfatte digitale aviser. Det er endnu et eksempel på, at det er muligt at ændre EU-regler, hvis man har argumenterne i orden og er vedholdende.

Skatteminister Karsten Lauritzen siger:

Det er desværre ikke altid tilfældet, at skattereglerne afspejler den virkelighed, som borgerne er i, men det bør de. Så når der i den grad er blevet sat strøm til danskernes medieforbrug, så skal skattereglerne også følge med. Derfor har vi fra regeringens side ønsket at give de elektroniske aviser den samme mulighed for at benytte sig af nulmomsordningen, som de trykte aviser har i dag. Jeg er glad for, at det nu lykkedes at lave en aftale med Dansk Folkeparti, så vi allerede fra 1. juli ligestiller trykte og elektroniske aviser, så der ikke skal betales moms af hverken papiravis eller den elektroniske udgave”.

Udvidelsen af nulmomsordningen omfatter elektroniske aviser, men ikke andre digitale publikationer som f.eks. tidsskrifter, magasiner eller bøger.

Baggrund 

Det følger af medieaftalen for 2019-2023 indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti, at nulmomsen for trykte nyhedsmedier skal udvides til at omfatte internetbaserede nyhedsmedier, når det nødvendige EU-retsgrundlag foreligger. 

I november 2018 blev der i EU-regi opnået enighed om at ændre momsdirektivet, så det fremover bliver muligt momsmæssigt at ligestille bl.a. trykte og elektroniske versioner af aviser. 

Regeringen har nu besluttet, at der i april 2019 vil blive fremsat lovforslag, hvorefter trykte og elektroniske aviser afgiftsmæssigt ligestilles med henblik på ikrafttræden 1. juli 2019. Skatteministeriet sender lovforslaget i høring den 7. marts 2019.

Læs lovforslaget om indførelse af nulmoms på elektronisk aviser og høringsmaterialet

Yderligere oplysninger: 

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16
Skatteministeriets pressetelefon: 72 22 23 24