Overskud på over 40 mia. kr. på statsregnskabet for 2018

15-03-2019

Opgørelsen af statens samlede økonomi i 2018 viser et overskud på mere end 40 mia. kr. Det viser statsregnskabet, som er offentliggjort fredag.

Statens indtægter oversteg statens udgifter i 2018, og den såkaldte DAU-saldo (statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget) viser et overskud på 41,4 mia. kr. i 2018. 

Overskuddet i statsregnskabet i 2018 er større end forventet ved udarbejdelsen af finansloven. Det kan blandt andet henføres til større indtægter fra pensionsafkastskatten end forventet, men også at indtægter fra konjunkturfølsomme indtægtsposter som selskabsskat, personskat og moms har været højere end ventet. Tilsvarende har udgifterne holdt sig inden for det budgetterede niveau.

Finansminister Kristian Jensen siger: 

Det positive resultat i 2018 er udtryk for, at Danmarks økonomi er i en stærk forfatning. Indtægterne har været højere end forventet, samtidig med at udgifter til eksempelvis indkomstoverførsler har været lavere end forventet.

Statsregnskabet viser samtidig, at den danske statsgæld i løbet af 2018 er nedbragt med ca. 20 mia. kr. og at statsgælden nu for første gang siden 2009 er nedbragt til under 20 pct. af BNP.

Finansminister Kristian Jensen siger:
Jeg er meget tilfreds med, at vi nu for andet år i træk har et pænt overskud, og at vi har formået at nedbringe statsgælden til det laveste niveau siden 2009. Det vidner om, at regeringens fokus på at føre en sund og ansvarlig økonomisk politik er lykkedes.

Staten havde i 2018 indtægter for 739,5 mia. kr. og udgifter for 698,1 mia. kr. Overskuddet på 41,4 mia. kr. i 2018 er større end i 2017, hvor statsregnskabet viste et overskud på 30,9 mia. kr. Overskuddet i 2018 er desuden ca. 8 mia. kr. større end skønnet i den seneste prognose fra december. 

Senere på måneden offentliggør Danmarks Statistik nationalregnskabstal for de samlede offentlige finanser i 2018, herunder regnskabsoplysninger for kommunerne og regionerne. Først her kan man tegne et fuldt billede af den samlede offentlige sektors økonomi i 2018.

Læs mere om statsregnskabet for 2018