Ny task force skal sikre flere hænder til den offentlige sektor

26-11-2019

Regeringen vil sikre flere social- og sundhedsmedarbejdere og nedsætter nu sammen med KL og Danske Regioner en task force, som skal drøfte konkrete initiativer i en langvarig plan, som kan tiltrække flere hænder i ældreplejen og sundhedsvæsnet.

Flere hænder er afgørende, bl.a. fordi at der i årene, der kommer vil komme flere ældre. Det er derfor en klar ambition for regeringen, at der skal uddannes og ansættes flere social- og sundhedsmedarbejdere både på hospitaler og i ældreplejen.

Derfor har regeringen nu sammen med KL og Danske Regioner nedsat en task force, som skal se på konkrete initiativer til at uddanne og ansætte flere social- og sundhedsmedarbejdere, at forbedre arbejdsforholdene, at flere medarbejdere får mulighed for at gå op i tid og sygefravær nedbringes, samt at medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt. Udfordringerne her er sammensatte. Noget skal understøttes via fælles tiltag, og noget skal løses inden for sektorernes eget arbejdsgiveransvar.

Task forcen vil som led i arbejdet inddrage relevante interessenter, herunder via særskilte møder med blandt andet Dansk Sygeplejeråd, FOA og relevante uddannelsesinstitutioner.

Finansminister Nicolai Wammen udtaler:

Dygtige og engagerede medarbejdere er afgørende for en velfungerende ældrepleje og sundhedssektor, hvor der er tid til pleje og omsorg til borgerne. Men i dag er det en udfordring at skaffe social- og sundhedsmedarbejdere til særligt ældreplejen og sundhedsvæsnet. Derfor nedsætter vi nu en task force, som netop skal komme med konkrete bud på, hvordan vi får flere hænder og passer godt på dem, der allerede arbejder der. Både nu og i de år, der kommer.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke udtaler:

Jeg nærer dyb respekt for vores social- og sundhedsmedarbejdere, som yder en fantastisk indsats hver dag. På vores sygehuse, i plejesektoren, i almen praksis og på andre dele af sundheds- og ældreområdet. I de kommende år bliver der flere ældre. Derfor har vores social- og sundhedsmedarbejdere behov for flere kolleger, samtidig med at patienterne og de ældre har behov at være i trygge hænder. Nu skal Task Forcen være med til at sikre, at der faktisk er de hænder, der skal til.

Ved økonomiaftalerne har regeringen givet et løft på 2,2 mia. kr. til kommunerne og 1,5 mia. kr. til regionerne i 2020. Det er det største aftalte velfærdsløft i mange år. Og med regeringens finanslovforslag for 2020 er der lagt op til at prioritere 300 mio. kr. i 2020 og 600 mio. kr. 2021-2023 til flere sygeplejersker.

Formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, Michael Ziegler (C) udtaler:

Vi oplever allerede alvorlige rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet. Task forcens arbejde er virkelig vigtigt og skal ende ud i initiativer, der kan medvirke til at løse de store og svære opgaver, vi som samfund står over for. Kommunerne gør allerede en stor indsats som arbejdsgivere, men der er også brug for at kigge på rammevilkårene. Så det er meget positivt, at vi får sat gang i det nationale samarbejde. Det ser vi meget frem til.

Formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, udtaler:

Flere patienter betyder at fremtidens sundhedsvæsen har brug for flere hænder. Sundhedspersonalet løber stærkt i forvejen, og derfor er det vigtigt, at vi nu i fællesskab arbejder på, hvordan vi kan skaffe mere personale. Danske Regioner bidrager gerne til arbejdet med at finde solide løsninger på udfordringen. Sundhedsvæsenet har bl.a. brug for en øget uddannelsesindsats og skærpet fokus på rekruttering og fastholdelse, så patienterne kan få den bedst mulige behandling, også i fremtiden.

Fakta om task forcen

Som en del af økonomiaftalerne mellem regeringen, KL og Danske Regioner blev det aftalt at nedsætte en task force, der skal drøfte vejene til at indfri målene om at uddanne og ansætte flere social- og sundhedsmedarbejdere over de kommende år.

Task forcen skal levere en langvarig plan og komme med konkrete initiativer, som kan understøtte, at målene realiseres.

Task forcen skal bl.a. se på temaer som uddannelse, frafald, praktik, overgang mellem uddannelse og praksis, mulighed for fuld tid og sygefravær. Ligesom temaer også kan være rekruttering og fastholdelse.

Task forcens arbejde fokuserer på medarbejdere ansat i regionerne på de offentlige sygehuse og i den kommunale sundheds- og ældrepleje. Derudover inddrager arbejdet også social- og sundhedsmedarbejdere i andre sektorer.

Læs Kommissorium for task force om social- og sundhedsmedarbejdere