Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov

01-10-2019

Finansministeriets opdaterede skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov fremgår af tabellen nedenfor. Det samlede finansieringsbehov for 2020 er blevet opjusteret med 16 mia. kr. til 81 mia. kr.

Finansieringsstrategien varetages af Danmarks Nationalbank og kan findes på statsgældsforvaltningens hjemmeside.

Heraf fremgår det, at sigtemålet for salg af indenlandske statsobligationer i 2019 er 75 mia. kr. Sigtemålet for skatkammerbeviser er 30 mia. kr. Herudover kan staten trække på kontoindeståendet hos Danmarks Nationalbank til at dække et resterende finansieringsbehov.

Her vises tabel med statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov