Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov

01-10-2019

Finansministeriets opdaterede skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov fremgår af tabellen nedenfor. Det samlede finansieringsbehov for 2020 er blevet opjusteret med 16 mia. kr. til 81 mia. kr.

Finansieringsstrategien varetages af Danmarks Nationalbank og kan findes på statsgældsforvaltningens hjemmeside.

Heraf fremgår det, at sigtemålet for salg af indenlandske statsobligationer i 2019 er 75 mia. kr. Sigtemålet for skatkammerbeviser er 30 mia. kr. Herudover kan staten trække på kontoindeståendet hos Danmarks Nationalbank til at dække et resterende finansieringsbehov.

Tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov
  August 2019 September 2019
Mia. kr. 1) 2019 2020 2019 2020
Nettofinansieringsbehov 15 -36 15 -20
Afdrag langfristet gæld 2) 78 55 78 55
Afdrag kortfristet gæld 3) 31 30 31 30
Transaktioner i de statslige fonde -12 -13 -12 -13
Opkøb af almene boligobligationer 69 29 69 29
Finansieringsbehov 180 65 180 81

1) Grundet afrunding summer delelementer ikke nødvendigvis til totaler.

2) Afdrag på langfristet gæld er inklusive nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb af langfristet gæld med udløb uden for året.

3) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udestående i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.

Kilde: Forslag til finanslov for finansåret 2020, oktober 2019.