Enighed om stor europæisk genopretningspakke

09-04-2020

EU’s finansministre nåede sent den 9. april til enighed om en skitse for en stor europæisk genopretningspakke.

Finansministrene har udarbejdet en rapport med en lang række tiltag til en europæisk genopretningspakke, som nu sendes til EU’s regeringschefer.

Hovedelementerne i rapporten er:

  • En ny garantifond i regi af Den Europæiske Investeringsbank, som skal understøtte finansiering til især små- og mellemstore virksomheder for ca. 1.500 mia. kr.

  • Et nyt EU-instrument til støtte af nationale lønkompensationsordninger og visse sundhedsrelaterede tiltag på op til ca. 750 mia. kr. samlet set.

  • En ny genopretningsfond, som skal støtte genopretningen af europæisk økonomi via støtte til EU-budgetprogrammer. Fonden vil være midlertidig, målrettet og stå mål med krisens store omkostninger. Det Europæiske Råd vil skulle afklare de juridiske og praktiske aspekter ved fonden, herunder relationen til EU-budgettet samt finansieringskilder.

  • Adgang til lån fra eurolandenes fælles lånefond (ESM) for i alt 2 pct. af eurolandenes BNP (ca. 1.800 mia. kr.) på visse betingelser.

  • Den næste flerårige finansielle ramme (MFF) vil skulle afspejle krisens konsekvenser.

  • Rapporten peger også på EU-landenes omfattende nationale finanspolitiske tiltag for at få økonomierne så skånsomt gennem krisen som muligt.

Den Europæiske Centralbank har lanceret et stort program for opkøb af obligationer.

Det er blevet muligt for medlemslandene at bruge de resterende strukturfondsmidler i EU’s budget (ca. 275 mia. kr.) på COVID-19 tiltag og der er afsat godt 20 mia. kr. på EU’s budget i 2020 til bl.a. transport og opkøb af medicinsk udstyr, felthospitaler og ekstra sundhedspersonale.

Finansminister Nicolai Wammen udtaler:

Europa har vist sig fra sin bedste side i dag. Finansministerkollegaerne fra de andre EU-lande og jeg er blevet enige om et stærkt svar på de økonomiske udfordringer fra Corona-krisen. Vi er klar med en fælles støtte til de europæiske økonomier, virksomheder og arbejdspladser. Det gælder tiltag via EU-budgettet, den Europæiske Investeringsbank, en ny genopretningsfond og eurolandenes lånefond ESM, og helt konkret fx EU-lån til lande, der har svært ved selv at finansiere lønkompensationsordninger. De fælles svar på krisen går hånd i hånd med de omfattende nationale tiltag, som gennemføres i alle EU-lande. Vores pakke går nu videre til EU’s regeringschefer.