Staten er blevet bedre og hurtigere til at betale regninger – 1,9 mia. kr. ekstra er udbetalt under COVID-19

15-04-2020

Allerede nu kan den positive effekt af, at statens institutioner følger anbefalingen om blandt andet at fremrykke betalingerne og udvise fleksibilitet, ses. Det betyder blandt andet, at staten har sendt 1,9 milliarder kroner mere ud i samfundet end samme periode sidste år.

Regeringen har indgået en aftale med alle Folketingets partier om, at offentlige indkøb skal være med til at understøtte private virksomheder – og dermed lønmodtagerne – med en række initiativer. I en periode frem til 31. oktober 2020 vil der derfor blive dispenseret fra en række regler for det offentlige indkøb for at understøtte virksomhederne i denne ekstraordinære situation. Alle offentlige institutioner er opfordret til at fremrykke betalinger, forudbetale leverancer, om muligt undlade at opkræve bod og generelt udvise fleksibilitet. Et eksempel kan være, at Økonomistyrelsen betaler en faktura allerede 5 dage efter modtagelse i stedet for ved betalingsfristen, der typisk ligger efter 30 dage.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Jeg er tilfreds med, at initiativerne fra regeringen og Folketingets partier om blandt andet at fremrykke betalinger for at hjælpe private virksomheder gennem coronakrisen virker. De seneste tal viser, at staten på bare seks uger har betalt regninger for 1,9 milliarder kroner mere end samme periode sidste år. Det er fleksibilitet og en håndsrækning til pressede private virksomheder, der kan mærkes.

Efterlevelse af anbefalingerne har positiv effekt

Økonomistyrelsen har undersøgt effekten af fremrykningen af betalinger i statens institutioner. Vurderingen ca. tre uger efter implementering er, at statens institutioner har vist stor omstillingsparathed og efterlever anbefalingerne:

  • Statens institutioner godkender flere faktura hurtigere. Faktura modtaget fra private virksomheder, som endnu ikke er godkendt i de statslige institutioner, er mere end halveret, når man sammenligner med niveauet den 20. marts i år.

  • Statens institutioner betaler modtagne faktura væsentligt hurtigere. Den gennemsnitlige tid, der går fra modtagelse af en faktura til betaling, er faldet fra et gennemsnitsniveau på 20-25 dage – opgjort i slutningen af februar – til mindre end 5 dage.

  • Statens institutioner sender samlet set flere penge ud i samfundet til private leverandører. Den samlede mængde af betalinger fra statens institutioner til private virksomheder er næsten 2 mia. kr. højere, svarende til ca. 40 pct., hvis man sammenligner perioden fra 1. marts til dags dato med den samme periode i 2019.

Samlet set kan Økonomistyrelsen dermed se den positive effekt af, at de offentlige institutioner har ageret efter det vedtagne lovforslag og har ændret praksis for at understøtte det private erhvervsliv.

Økonomistyrelsen har svaret på en række spørgsmål, der måtte opstå vedrørende offentlige indkøb under coronavirus. Læs mere om anbefalingerne her.