2,7 mia. kr. ekstra i COVID-kompensation til kommuner og regioner i 2020

11-12-2020

Regeringen vil kompensere kommuner og regioner med yderligere 2,7 mia. kr. for ekstraudgifter til værnemidler og testindsatsen.

Coronapandemien stiller store krav til kommunerne og regionerne. Mange opgaver bliver løst på nye måder, og brug af værnemidler som mundbind og visir er blevet en fast del af hverdagen på hospitaler og plejehjem. 

Aktuelt håndteres også et stigende antal indlæggelser på sygehusene og en betydelig testindsats, ligesom regioner og kommuner står over for udrulningen af den danske vaccinationsplan.

Det er afgørende for regeringen, at kommuner og regioner tager de nødvendige skridt for at sikre borgerne og personalet i håndteringen af COVID-19, og at ekstraordinære udgifter til coronatiltag ikke afholdes på bekostning af borgernær velfærd.

Derfor har regeringen nu anmodet Folketingets Finansudvalg om tilslutning til at overføre 1 mia. kr. til kommunerne og 1,7 mia. kr. til regionerne som kompensation for udgifter til koordineret køb af værnemidler og testindsatsen.

Ud over de 2,7 mia. kr. i ekstra kompensation har regeringen også i foråret indgået aftaler med KL og Danske Regioner om udbetaling af 2,6 mia. kr. til kommunerne og 3,1 mia. kr. til regionerne til at dække udgifter som følge af COVID-19.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19 udgifter i kommuner og regioner i 2020. Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om, at der er behov for en opfølgende drøftelse i starten af 2021, når der er større klarhed over de samlede mer- og mindreudgifter afledt af epidemien i 2020.

Regeringen vil også for 2021 sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-indsatsen i kommuner og regioner. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022.

Læs aktstykke nr. 127 til Finansudvalget om kompensation

Læs aftale om håndtering af COVID-19 i kommunerne

Læs aftale om håndtering af COVID-19 med regionerne