Finanslovsaftalen for 2021 bringer Danmark tryggere igennem coronakrisen

06-12-2020

Regeringen og RV, SF, EL, ALT er blevet enige om en finanslov for 2021 og om økonomisk stimuli, der holder hånden under danske familier og lønmodtagere, som er ramt af krisen. Aftalen er en central brik i regeringens grønne genstart og omfatter bl.a. støtte til oplevelsesøkonomien på 750 mio. kroner, en lempelse af BoligJob-ordningen og en ramme til målrettede omstillingsindsatser på 2 mia. kroner. Med aftalen er der desuden afsat godt 4,5 mia. kroner til grønne initiativer og ca. 5 mia. kroner til at styrke velfærden for børn, unge og ældre.

Regeringen har sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet indgået aftale om finansloven for 2021 og økonomisk stimuli. Med aftalen udmøntes samlet set ca. 16 mia. kroner frem mod 2025. Initiativerne i de seneste ugers samlede aftaler om grøn genstart inkl. regeringens udspil til en grøn skattereform forventes dermed at bidrage med 14.000 job i 2021.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Med den aftale, vi i dag præsenterer, sikrer vi tre ting: Vi skaber større tryghed ved at holde hånden under danske job, vi styrker den grønne omstilling og vi passer på vores velfærd. Det er kort sagt den coronafinanslov, som vi lovede i sommer. Jeg vil gerne takke aftalepartierne for at tage ansvar i en tid, hvor Danmark og verden er udfordret af en global krise. Det er en vigtig aftale, som er med til at bringe Danmark så trygt igennem krisen som muligt.

Aftalen skal ses i sammenhæng med, at der siden coronakrisens start er gennemført en markant og ekspansiv finanspolitik med henblik på at hjælpe økonomien bedst muligt gennem krisen. Dette har været med til at holde hånden under titusindvis af danske job.

Med aftalen om finansloven for 2021 og stimuli er aftaleparterne blevet enige om at afsætte penge til en lang række initiativer, som understøtter økonomien og bidrager til den grønne omstilling. Det gælder bl.a.:

Udvalgte økonomiske stimulitiltag

 • Støtte til oplevelsesøkonomien, herunder restauranter og hoteller mv. på 750 mio. kroner. Det gælder f.eks. skattefritagelse af arbejdsgiverbetalte gavekort samt civilsamfundsindsatser for udsatte og sårbare borgere.

 • Omstillingsindsatser for 2 mia. kroner. Pengene skal bl.a. gå til omstilling af SMV’er i hårdt ramte områder, opkvalificering og målrettede uddannelsesindsatser, etablering af regionale vækstteams samt 110 pct. dagpengesats til ledige som uddanner sig til SOSU-assistent mv.

 • Lempelse af BoligJob-ordningen for 2021 så loftet for serviceydelser hæves til 25.000 kr., og skatteværdien af fradraget øges til ca. 35 pct. for serviceydelser. Loftet for håndværksydelser hæves til 25.000 kr.

 • 600 mio. kroner i alt til forlængelse af bredbåndspuljen samt en digitaliseringsfond, som kan bidrage til udviklingen af nye digitale løsninger, der kan understøtte beskæftigelse, konkurrenceevne samt grøn omstilling.

Udvalgte grønne initiativer

 • Knap 3 mia. kroner til opfølgning på klimapartnerskabernes prioriterede anbefalinger. Det gælder bl.a.
  • øgede puljer til udfasning af olie- og gasfyr,
  • tilskud til grønne boligforbedringer,
  • pulje til transport, herunder el-færger og ladestandere,
  • tilskudspulje til energieffektivisering i offentlige bygninger,
  • udtagning af lavbundsjorde

 • 630 mio. kroner i alt til oprensning af generationsforureninger, som truer natur og miljø. Det gælder f.eks. Himmark Strand, Kærgård Klitplantage, det tidligere Grindstedværket, Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund.

 • Cykelpulje på 520 mio. kroner, som skal fremme grøn mobilitet og gøre det mere oplagt for borgere at vælge cyklen frem for andre transportformer.

Hertil kommer de præsenterede velfærdsinitiativer, som bl.a. omfatter et løft af ældreplejen, fremrykkede minimumsnormeringer og styrkede ungdomsuddannelser. Samlet set prioriteres velfærden med ca. 5 mia. kroner.

Aftalen skal desuden ses i forlængelse af allerede præsenterede initiativer, som omfatter en eksportpakke på 1,7 mia. kroner, udbetaling af resterende feriepenge på forventeligt ca. 24 mia. kroner (efter skat) og reserve til forlængelse af hjælpepakker.

Dagens aftale indeholder også en række andre prioriteringer på bl.a. medie og kulturområdet. Det gælder f.eks.:

 • 901 mio. kroner til annullering af de planlagte besparelser i DR for at styrke dansk public service og skabe ro om DR’s økonomi.

 • Samlet 437 mio. kroner til løft af kulturområdet, herunder 80 mio. kroner til mere børne- og opsøgende teater.

 • Der er desuden afsat 40 mio. kroner til indsats mod negativ social kontrol, 21 mio. kroner til at udbrede headspace, som arbejder med at hjælpe og forebygge unge med psykiske lidelser samt 16 mio. kroner til KVINFO.

Læs aftale om finansloven for 2021 og aftale om stimuli og grøn genopretning

Læs faktaark om Beskæftigelsesudvikling og beskæftigelsesvirkning af aftaler om finansloven for 2021 stimuli og grøn genopretning mv.

Læs faktaark om Stimuli af oplevelsesindustrien

Læs faktaark om Opfølgning på Klimapartnerskabernes anbefalinger