Tanja Franck bliver ny direktør for Digitaliseringsstyrelsen

22-12-2020

Pr. 1. februar 2021 tiltræder Tanja Franck stillingen som direktør for Digitaliseringsstyrelsen.

Tanja Franck

Tanja Franck kommer fra Københavns Kommune, hvor hun siden 2018 har været administrerende direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Tanja har mange års topledererfaring, herunder fra stillinger som direktør for Udlændingestyrelsen, departementsråd i Statsministeriet og afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet. Hun har stærke kompetencer inden for strategi- og politikudvikling, rådgivning af toppolitikere, driftsstyring og interessenthåndtering og vil kunne sætte sig i spidsen for styrelsen i en spændende tid, hvor vi står over for en række store og spændende opgaver.

Fra sin nuværende stilling har Tanja endvidere erfaring med digitaliseringsdagsordenen og de potentialer og udfordringer, der knytter sig til udvikling og implementering af nye digitale løsninger for borgere og virksomheder.

Finansministeriets departementschef, Peter Stensgaard Mørch, siger om ansættelsen:

Vi glæder os til at byde Tanja Franck velkommen som ny direktør i Digitaliseringsstyrelsen. Med sin omfattende topledererfaring og et stort drive for at forbedre den offentlige sektor, er Tanja den helt rigtige til at stå i spidsen for styrelsen og arbejdet med at digitalisere det offentlige Danmark. 

Peter Stensgaard Mørch, departementschef i Finansministeriet.

Tanja ser frem til at starte som direktør for Digitaliseringsstyrelsen:

Styrelsen har en meget vigtig og spændende opgave, og jeg ser frem til at være med til at sætte retningen for, hvordan digitalisering kan bidrage til at udvikle, effektivisere og skabe sammenhæng på tværs af den offentlige sektor. Og til via arbejdet med digitalisering at bidrage til bedre service til både borgere og virksomheder. Og så glæder jeg mig meget til at starte i jobbet og møde alle styrelsens dygtige medarbejdere og chefer.

Tanja Franck, ny direktør for Digitaliseringsstyrelsen.

Tanja er 49 år, uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet og bor i København.

Tanja tiltræder stillingen den 1. februar 2021. Hun tager over efter Rikke Hougaard Zeberg, der pr. 1. januar 2021 tiltræder som branchedirektør for DI Digital og den samlede digitaliseringsdagsorden i DI.

Vi ser frem til at byde Tanja velkommen i Digitaliseringsstyrelsen.