Velfærden bliver styrket med milliardaftale til børn, unge og ældre

05-12-2020

En ny aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet skal styrke velfærden med et markant løft af ældreplejen, minimumsnormeringer et år før tid og solide investering i ungdomsuddannelserne.

Som en del af finansloven for 2021 er regeringen enig med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om at styrke velfærden med mere tid og tryghed i ældreplejen, flere voksne i vuggestuer og børnehaver og højere kvalitet på de unges uddannelser. 

Delaftalen er den seneste i rækken af en grøn genstart i forbindelse med finansloven, der skal sikre, at Danmark samlet kommer stærkere, grønne og mere retfærdigt gennem krisen.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Finansloven i år bliver en coronafinanslov, hvor vores hovedfokus er at passe på danskernes arbejdspladser og få Danmark bedst muligt igennem krisen. Men vi må samtidig ikke glemme, at vi også i en krisetid har et særligt ansvar for at skabe bedre forhold for vores børn, vores unge og vores ældre. Derfor er jeg stolt af, at vi med dagens aftale fortsætter med at udvikle velfærden og skabe mere tryghed i danskernes hverdag. 

Med delaftalen bliver der afsat ca. 1,9 mia. kr. fordelt over 2021-2024 til mere omsorg og nærvær i ældreplejen. Prioriteringen vil gøre det muligt for kommunerne at ansætte nyt personale, mens det eksisterende sendes i uddannelse. Formålet er altså, at ældreplejen både får løftet fagligheden og samtidig tilført flere hænder.

Aftaleparterne er enige om at afsætte i alt 1 mia. kr. i 2021-2024 til børn, så de lovbundne minimumsnormeringer bliver fremrykket et år. Dermed får kommunerne mulighed for, at der i 2024 er én voksen til tre børn i vuggestuer og én voksen til seks børn i børnehaver.

De unges uddannelse får et markant løft med knap 1,7 mia. kr. de kommende fire år. Aftalen betyder, at gymnasier og erhvervsuddannelser får solide løft af taxametertilskuddene, der skal styrke den faglige kvalitet i hele landet. Også social- og sundhedsuddannelserne og den forberedende grunduddannelse, FGU, får midler til at skabe bedre rammer.

En børne- og ungepakke på samlet set 185 mio. kr. i 2021-2024 skal give nye oplevelser og kendskab til kulturen. Endelig prioriterer delaftalen en grøn iværksætterpulje til ungdomsuddannelserne på 10 mio. kr. årligt i 2021-2023. Målet er at styrke den iværksætterkultur, som er afgørende for, at vi som samfund er i stand til at løse fremtidens udfordringer.

Læs faktaark om flere hænder og højere faglighed i ældreplejen

Læs faktaark om hurtigere indfasning af minimumsnormeringer

Læs faktaark om styrkede ungdomsuddannelser mv.

Læs faktaark om børne- og ungepakke til kulturindsatser