Aftale om 1.000 flere sygeplejersker på sygehusene

10-01-2020

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om 500 flere sygeplejersker i 2020 og 1.000 flere sygeplejersker fra 2021. Dermed frigives de afsatte midler til flere sygeplejersker (300 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. årligt fra 2021) i finanslovaftalen mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Det sikrer mere tid til patienterne på landets sygehuse.

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om, at antallet af sygeplejersker på de somatiske og psykiatriske sygehuse øges med 500 sygeplejersker i 2020 og yderligere 500 sygeplejersker i 2021, så der samlet sker en forøgelse med 1.000 sygeplejersker fra 2021. Aftalen bakkes op af Dansk Sygeplejeråd.

Med aftalen udmøntes 300 mio. kr. i 2020 og 600 mio. kr. årligt fra 2021, der blev afsat med finanslovaftalen for 2020. Med de nye midler er der sikret de økonomiske rammer for ansættelsen af de ekstra sygeplejersker. Målet om 1.000 ekstra sygeplejersker skal ses i sammenhæng med en lav ledighed blandt sygeplejersker. Derfor har Danske Regioner besluttet at gennemføre en række tiltag, der understøtter realiseringen af målet.

Det omfatter bl.a. en ret til fuld tid for plejepersonalet på sygehusene fra 2020, at alle stillinger opslås på fuld tid, at der indføres bedre introduktionsforløb for nyuddannede, og at der skabes bedre sammenhæng i praktikforløb med henblik på at mindske frafaldet på uddannelserne. Regeringen har netop afsat 44 mio. kr. til dette formål, og det vurderes løbende, hvordan regeringen kan understøtte regionernes arbejde på området.

Den målrettede prioritering af flere sygeplejersker er ét af flere tiltag, der de kommende år skal sikre mere sundhedspersonale fra alle faggrupper. Regeringen, KL og Danske Regioner har endvidere nedsat en fælles task force, som senere på foråret kommer med anbefalinger, der bredt skal understøtte flere social- og sundhedsmedarbejdere i ældreplejen og sundhedsvæsnet.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Regeringen har klart markeret, at der skal sikres flere hænder på sundhedsområdet og i ældreplejen. Aftalen betyder en markant og konkret indsats i forhold til sygeplejerskerne ude på sygehusene, som vi vil følge op på, så vi sikrer, at vi når målet om 1.000 flere sygeplejersker. Aftalen er samtidig et første skridt, hvor vi med den nedsatte task force er i gang med mere bredt at se på, hvordan vi kan sikre flere social- og sundhedsmedarbejdere.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Vores sundhedsvæsen står og falder med, at vi har dygtige medarbejdere med tid til patienterne. Sundhedspersonalet løber rigtig stærkt ude på de danske sygehuse, og vi har brug for flere sygeplejersker til det stigende antal patienter, så vi kan sikre den kvalitet, vi ønsker i det danske sundhedsvæsen. Vi har sikret de økonomiske rammer og nu indgået en forpligtende aftale om 1.000 sygeplejersker til hospitalerne. Det her er det første af mange vigtige skridt, regeringen kommer til at tage hen i mod en samlet sundhedsaftale.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Socialt udsatte kæmper med dårligere sundhed end resten af befolkningen. Derfor er det så vigtigt, at vi sætter velfærden først og styrker sundhedsvæsnet med flere sygeplejersker. Når vores velfærd er presset, går det hårdt ud over de mest sårbare. Et stærkt velfærdssamfund er nemlig noget af den stærkeste hjælp til socialt udsatte.

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose siger:

Både på patienternes og medarbejdernes vegne er jeg glad for, at der med aftalen sikres finansiering til flere hænder på sygehusene. Det vil styrke behandlingen for patienterne og arbejdsmiljøet ude på afdelingerne. Der er dog en stor udfordring med rekruttering, da der ikke er stor ledighed blandt sygeplejerskerne, og det gælder også andre personalegrupper. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi er enige med de faglige organisationer om en fælles indsats for, at flere kan komme på fuldtid, da det også vil bidrage til flere hænder.

Formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen siger:

Ros til regeringen for at bide sig fast i, at vi skal have 1000 flere sygeplejersker på sygehusene. Det kommer til at kræve noget af regionerne, men hvis det bliver grebet rigtigt an, kan vi nå langt med de tiltag, der nu er fremlagt. Vi er meget enige i, at vi skal have mindsket frafaldet på uddannelsen, sikre bedre introforløb og gøre det mere attraktivt at arbejde på fuld tid. Nu går arbejdet så i gang med at få det realiseret på en måde, så det også kan mærkes hos alle de sygeplejersker, som i mange år har holdt sammen på vores fælles sundhedsvæsen og nu er ved at give op. Dem skal vi nu kunne give et håb om en bedre fremtid.

Tilvæksten i antal sygeplejersker opgøres i forhold til antal fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker i 4. kvartal 2019, og kan realiseres gennem flere ansatte sygeplejersker og gennem flere sygeplejersker der går op i tid.

Læs aftale mellem regeringen og Danske Regioner om 1.000 flere sygeplejersker på sygehusene