Bred opbakning bag regeringens linje til EU-budget

31-01-2020

En bred kreds af Folketingets partier har givet regeringen mandat til at prioritere et budget på 1,00 pct., en dansk rabat og en modernisering af budgettet med fokus på klima, migration og forskning.

Regeringen fik på dagens møde i Folketingets Europaudvalg mandat fra en bred kreds af partier (V, R, SF, K, NB) til de afgørende forhandlinger om EU’s næste flerårige finansielle rammer for 2021-2027.

Europa står over for meget store udfordringer, som kræver tæt sammenhold og en stor fælles indsats. Det er ikke mindst tydeligt i dag, hvor briterne forlader EU.

Samtidig gælder også, at et større EU-budget fører til et højere EU-bidrag. Det er penge, som ellers kunne være brugt på andre prioriteter i Danmark. Det er derfor afgørende for regeringen, at udgiftsniveauet fastholdes på niveau med i dag og at Danmarks rabat bibeholdes. Det vil betyde, at EU's udgifter kan stige i takt med, at økonomien vokser. Men det betyder samtidigt, at der skal prioriteres målrettet i EU.

EU’s udgifter skal fokuseres på områder, hvor en fælleseuropæisk indsats virkelig batter. Det gælder ikke mindst klimaet og den grønne omstilling, der skal prioriteres langt højere end i dag.

Det gælder også migrationsindsatsen, som skal tilføres betydeligt flere midler, så f.eks. de ydre grænser og indsatsen relateret til Afrika og nærområderne kan styrkes. Der er brug for at skabe bedre fremtidsmuligheder for de mange unge afrikanere, der overvejer at søge mod Europa.

Også EU’s forskningsindsats prioriteres med regeringens mandat. Der skal investeres i tiltag, som styrker Europa, udvikler nye grønne teknologier og sikrer arbejdspladser.

Fungerende finansminister Morten Bødskov siger:

Dagens brede opbakning sender et stærkt signal til vores forhandlingspartnere om, hvor Danmark står. Vi går nu til de afgørende forhandlinger om EU’s næste flerårige budget med de stærkest mulige kort på hånden og klare danske prioriteter. Vi tager til Bruxelles for at få styr på regningen og for at få moderniseret budgettet. Vi ved godt, at det bliver hårde forhandlinger. Derfor er det ekstra vigtigt med Folketingets brede opbakning til regeringens forhandlingslinje, så der ikke hersker den mindste tvivl om, hvor vi vil have EU-budgettet hen.

Formanden for Det Europæiske Råd, Charles Michel, har indkaldt til ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd om den flerårige finansielle ramme den 20. februar 2020. Her vil EU’s stats og regeringschefer skulle forhandle om en aftale om EU’s udgiftsrammer for de kommende syv år.