Kommunerne løfter velfærden i 2020 som aftalt

23-01-2020

Kommunernes budgetter viser, at velfærden vil blive løftet i 2020.

Regeringen og KL indgik i september sidste år aftale om kommunernes økonomi for 2020. Med aftalen blev servicerammen løftet med 2,2 milliarder kroner i forhold til udgangspunktet for 2020. Dermed udgør rammen i alt 262,5 milliarder kroner. Herudover blev rammen til anlæg løftet. I alt er der således 19,1 milliarder kroner til investeringer i de fysiske rammer for velfærden.

De endelige budgettal fra Danmarks Statistik viser nu, at kommunerne løfter velfærden i 2020 som aftalt. Både service- og anlægsbudgetterne for 2020 flugter med det aftalte.

Kommunerne har afsat 262,4 milliarder kroner til service i 2020, som for eksempel skoler, dagpleje og ældrepleje, og 19,1 milliarder kroner til investeringer i eksempelvis skoler, dagtilbud eller idrætsanlæg. 

Regeringen har på baggrund af de endelige tal foretaget en samlet vurdering af budgetresultatet. Det fører til, at det fulde betingede bloktilskud på 4,0 milliarder kroner udbetales til kommunerne.

Fakta

Med økonomiaftalen for 2020 har kommunerne under ét mulighed for at anvende 262,4 milliarder til service og 19,1 milliarder på anlæg i 2020. Det følger af aftalen, at fire milliarder kroner af bloktilskuddet er betinget af, at de økonomiske rammer i økonomiaftalen bliver overholdt.

  • Tre milliarder kroner af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes budgetterede udgifter til service holder sig inden for den aftalte ramme.

  • En milliard kroner af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes budgetterede udgifter til anlægsinvesteringer holder sig inden for den aftalte ramme.