Aftale om rekapitalisering og statens varetagelse af ejerskabet af SAS

15-06-2020

Regeringen har indgået en politisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet om den danske stats bidrag til rekapitaliseringen af SAS og statens varetagelse af ejerskabet af SAS fremadrettet.

Med aftalen bakker regeringen og alle Folketingets partier først og fremmest op om at bidrage til rekapitaliseringen af SAS.

Finansminister Nicolai Wammen udtaler:

SAS er central for både Skandinaviens og Danmarks tilgængelighed, dansk eksport og erhvervsliv samt danske arbejdspladser. Som en langsigtet og ansvarlig medejer er vi derfor indstillede på at bidrage til en langsigtet løsning for selskabet, der skal sikre, at SAS også vil være operationel på den anden side af COVID-19-krisen.

Som en del af den danske stats bidrag forudsættes det, at både eksisterende og nye investorer tager del i rekapitaliseringen af SAS, og at statens investering i SAS skal modsvares af en rimelig ejerandel.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Som en del af en langsigtet løsning for SAS kræves der også ansvarsdeling med andre investorer i SAS. Det danske bidrag forudsætter derfor, at både nye og eksisterende investorer i SAS bidrager til en langsigtet og økonomisk holdbar løsning for SAS.

Med aftalen bakker den danske stat også op om SAS’ nuværende strategi, hvilket bl.a. omfatter en klar og ambitiøs grøn profil, der aktivt søger at bidrage til den grønne omstilling, herunder gennem fornyelsen af flyflåden. På samme måde forventes det, at SAS løbende arbejder for at effektivere sin forretning for at sikre en produktiv og levedygtig virksomhed.

Uagtet omfanget af statens fremtidige ejerandel er regeringen og de øvrige partier enige om, at SAS er et kommercielt selskab, der skal drives på et forretningsmæssigt grundlag.

Læs aftale om rekapitalisering og statens ejerskab af SAS AB