Ny statsfond sikrer kapital til coronaramte store samfundsbærende virksomheder

11-06-2020

Regeringen vil oprette en statslig fond, der skal bidrage til at sikre kapitalgrundlaget i store, danske samfundsbærende virksomheder til gavn for danske arbejdspladser.

Dansk økonomi og danske virksomheder står i en ekstraordinær situation som følge af COVID-19. Selv om samfundet er i gang med at komme sig oven på sundhedskrisen, er mange virksomheder fortsat afhængige af udviklingen i verden omkring os. Derfor er der behov for at tænke langsigtet og nyt, så Danmark også er klar til at håndtere en næste fase af økonomiske udfordringer.

Det kan gøre varig skade på dansk økonomi, danske virksomheders værdiskabelse og internationale markedsandele og ikke mindst danske arbejdspladser, hvis ellers sunde virksomheder pga. midlertidige problemer mangler egenkapital og dermed ikke kan operere på et hensigtsmæssigt niveau.

Regeringen foreslår derfor at oprette en statslig fond, der skal bidrage med at indskyde nødvendig egenkapital i store, danske samfundsbærende virksomheder, der ikke har været i stand til at rejse den nødvendige kapital på normale markedsvilkår og har udtømt andre almindelige handlemuligheder.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Coronakrisens ekstraordinære situation kalder på ekstraordinær handling. Vi er godt på vej ud af krisens første fase, men hvis vi også skal håndtere de langsigtede økonomiske udfordringer, skal vi turde tænke nyt. Vi skal gøre alt for at undgå, at sunde og samfundsbærende virksomheder kommer i akut stormvejr, fordi fundamentet under verdensmarkedet eksempelvis slår revner.
Derfor foreslår regeringen en innovativ model næppe tidligere set i Danmarkshistorien. For at holde hånden under afgørende internationale markedsandele og ikke mindst danske arbejdspladser, som har taget mange år at skabe. Vi var både blandt de første lande til at minimere smittespredningen og til at åbne landet op igen. Vi skal også gå forrest i genopretningen af økonomien.

Fonden skal skyde penge i virksomheder, der var finansielt sunde før krisen, og som har en økonomisk fremtid efter krisen, når økonomien igen er normaliseret.

Fonden skal koncentrere sig om samfundsbærende virksomheder, der har en central rolle i Danmark med en væsentlig dansk tilstedeværelse, og som er højproduktive og vanskelige at erstatte.

Regeringen lægger op til at indskyde 10 mia. kr. i fonden.

Læs faktaarket rekapitalisering af større danske virksomheder

Læs faktaarket oversigt over besluttede initiativer, der hjælper danske eksportvirksomheder

Læs faktaarket investeringer i fremtiden bidrager til genopretning af økonomien