Økonomisk ekspertgruppe skal rådgive om udfasning af hjælpepakker

14-05-2020

Regeringen har bedt den økonomiske ekspertgruppe om at bistå i arbejdet med udfasning af hjælpepakker.

Regeringen har bedt den økonomiske ekspertgruppe om at komme med input til en udfasning af de midlertidige hjælpepakker, der holder hånden under danske virksomheder og arbejdsplaser i lyset af Covid-19-epidemien. Ekspertgruppens anbefalinger bliver offentliggjort 24. maj.

Ekspertgruppen er blandt andet blevet bedt om at sammenholde sammensætningen af hjælpepakkerne i Danmark med hjælpepakker i andre lander, herunder en vurdering af hjælpepakkernes incitamenter og effektivitet.

Ekspertgruppen skal desuden se på modeller for afvikling af hjælpepakkerne, der understøtter job, og at sunde virksomheder hurtigst muligt igen kan stå på egne ben.

Endelig er der bedt om input til mulige målrettede initiativer til fortsat at holde en hånd under specifikke brancher, der fortsat er midlertidigt påvirket af restriktioner mv., herunder i forhold til sæsonrelaterede aktiviteter.

Ekspertgruppen, består fortsat af følgende tre eksperter:

  • Professor Torben M. Andersen (formand)
  • Professor Michael Svarer
  • Professor Philipp Schröder

Læs kommissorium for økonomisk ekspertvurdering af udfasning af hjælpepakkerne