Regeringen når 2 mia. i besparelser på det offentlige konsulentforbrug

30-05-2020

Regeringen, KL og Danske Regioner er som en del af økonomiaftalerne for 2021 blevet enige om, at forbruget af eksterne konsulenter i kommuner og regioner er for højt og skal nedbringes. Dermed er der nu under et år efter regeringens tiltrædelse aftalt eksterne konsulentbesparelser i den offentlige sektor på i alt 2 mia. kr. årligt. To tredjedele af regeringens ambition om årlige konsulentbesparelser på 3 mia. kr. er således nået.

Flere opgaver skal løses af dygtige medarbejdere i det offentlige frem for at eksterne konsulenthuse. Derfor har regeringen aftalt med KL og Danske Regioner, at konsulentforbruget skal reduceres med 1,1 mia. kr. i kommuner og regioner. Konsulentforbruget nedbringes allerede med 0,6 mia. kr. fra 2021.

Det kommer oven i de konsulentbesparelser i staten på 0,9 mia. kr. årligt, som regeringen allerede har aftalt med aftalepartierne bag finansloven for 2020.

Dermed er der samlet aftalt konsulentbesparelser for 2 mia. kr. årligt i den offentlige sektor. Det skal ses i sammenhæng med regeringens ambition om at reducere konsulentforbruget med 3 mia. kr. årligt og i stedet prioritere mere velfærd og grøn omstilling.

De frigjorte midler i kommuner og regioner anvendes til at udvikle den borgernære velfærd i kommunerne og til at styrke behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet.

Finansminister Nicolai Wammen udtaler:

Det er denne regerings klare ambition at reducere brugen af eksterne konsulenter i det offentlige og i stedet bruge pengene på velfærd og den grønne omstilling. Vi vil flytte midler fra kolde hænder til varme hænder. Det er både sund fornuft og klog brug af ressourcerne, at flere opgaver løses internt af dygtige medarbejdere i det offentlige frem for af eksterne konsulenthuse.

Regeringen sætter med økonomiaftalerne for 2021 med kommuner og regioner yderligere handling bag ordene. Mindre end et år efter folketingsvalget har vi nu aftalt konsulentbesparelser for 2 mia. kr. i det offentlige. Dermed har vi på kort tid leveret på to tredjedele af ambitionen.

Fakta:

  • Regeringen har aftalt med KL, at konsulentforbruget i kommunerne reduceres med 0,5 mia. kr. i 2021, 0,7 mia. kr. i 2022, 0,8 mia. kr. i 2023, 0,9 mia. kr. i 2024 og 1,0 mia. kr. i 2025.

  • Regeringen har aftalt med Danske Regioner, at konsulentforbruget i regionerne reduceres med 0,1 mia. kr. årligt fra 2021.