Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov for 2020

25-05-2020

Økonomisk Redegørelse, maj 2020 offentliggøres 26. maj. Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse.

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2020 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov skønnes til 294 mia. kr. i 2020. For 2020 er finansieringsbehovet opjusteret med ca. 207 mia. kr. ift. Økonomisk Redegørelse, december 2019. Behovet for ekstra finansiering skyldes særligt hjælpepakkerne i forbindelse med coronaepidemien, men også bl.a. ventede lavere skatteindtægter grundet de økonomiske konjunkturer.

Finansieringsbehovet dækkes gennem låntagning eller ved træk på statens konto hos Danmarks Nationalbank.

Tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov
  December 2019 Maj 2020
Mia. kr. 1) 2020 2020
Nettofinansieringsbehov -22 178
Afdrag langfristet gæld 2) 60 71
Afdrag kortfristet gæld 3) 30 24
Transaktioner i de statslige fonde -12 -8
Opkøb af almene boligobligationer 30 29
Finansieringsbehov 87 294

1) Grundet afrunding summer delelementer ikke nødvendigvis til totaler.

2) Afdrag på langfristet gæld er inklusive nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb af langfristet gæld med udløb uden for året.

3) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udeståendet i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.

Kilde: Økonomisk Redegørelse, Maj 2020.