Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov for 2020

25-05-2020

Økonomisk Redegørelse, maj 2020 offentliggøres 26. maj. Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse.

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2020 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov skønnes til 294 mia. kr. i 2020. For 2020 er finansieringsbehovet opjusteret med ca. 207 mia. kr. ift. Økonomisk Redegørelse, december 2019. Behovet for ekstra finansiering skyldes særligt hjælpepakkerne i forbindelse med coronaepidemien, men også bl.a. ventede lavere skatteindtægter grundet de økonomiske konjunkturer.

Finansieringsbehovet dækkes gennem låntagning eller ved træk på statens konto hos Danmarks Nationalbank.

Figuren viser statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov, maj 2020