Corona-virus: Regeringen iværksætter en række initiativer som hjælp for dansk økonomi

10-03-2020

Regeringen offentliggør tre initiativer, der hjælper med at afbøde de negative økonomiske konsekvenser, som spredningen af coronavirus allerede har og vil kunne få. Initiativerne er rettet mod både de virksomheder, der allerede nu oplever negative økonomiske konsekvenser, og mod mere generelt at holde hånden under dansk økonomi i en vanskelig situation.

De økonomiske konsekvenser for dansk økonomi viser sig i stigende grad, blandt andet i form af tabte indtægter fra aflyste rejser, konferencer, sportsbegivenheder, mindre ordreindgang og en generelt lavere aktivitet. Der er tale om tab af produktion og efterspørgsel, der ikke direkte kan indhentes, når virusepidemien klinger af igen, og der er risiko for et egentlig tilbageslag i økonomien.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Den fortsatte spredning af coronavirus sætter sine spor i dansk økonomi. Situationen er hurtigt blevet forværret, og udsatte erhverv mærker allerede konsekvenserne. I tiden, der kommer, vil vi se endnu større økonomiske aftryk, der kan ramme dansk økonomi bredt. Derfor er der allerede nu brug for initiativer, der hjælper pressede virksomheder. 

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

Danske virksomheder og lønmodtagere løfter i fællesskab med regeringen et stort ansvar for at inddæmme og forsinke Corona-smitten og dermed beskytte dansk økonomi. Nu er regeringen klar med helt kontant støtte til vores erhvervsliv og dermed danske arbejdspladser. Det handler om at beholde penge i virksomhederne, så regningerne i disse uger fortsat kan betales i den enkelte virksomhed. Vi styrker derfor likviditeten i virksomhederne ved at udskyde fristerne for, hvornår man skal betale skat og moms. Vi kompenserer dem, som har aflyst store arrangementer med flere end 1000 deltagere. Og nu fortsætter vi forberedelserne af mere målrettede hjælpe-indsatser rettet mod de mest ramte sektorer sammen med erhvervslivet og lønmodtagerne i ”Regeringens og Erhvervslivets Corona-enhed”.

Skatteminister Morten Bødskov siger:

Det er afgørende for regeringen, at danske virksomheder og lønmodtagere kommer bedst muligt gennem de udfordringer, vi står overfor. Derfor ønsker vi at give en hjælpende hånd til de danske virksomheder med henblik på at sikre danske lønmodtagere og arbejdspladser. Konkret forlænger vi derfor fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms, så virksomhederne får en markant forbedring af deres likviditet.

De tre initiativer er:

  1. Kompensation til arrangører, der i marts måned har aflyst eller udskudt arrangementer med +1.000 deltagere og arrangementer på under 1.000 deltagere, som er målrettet særlige COVID-19-risikogrupper, f.eks. ældre eller helbredsmæssigt sårbare.

  2. Ny hastelovgivning understøtter virksomhedernes likviditet ved midlertidigt at udskyde betalingsfristerne for moms, AM-bidrag og A-skat.

  3. Regeringen og erhvervslivets corona-enhed, der sammen med erhvervslivet skal drøfte målrettede og konkrete forslag til midlertidige tiltag, der kan afhjælpe aktuelle udfordringer for i første omgang transporterhvervene samt turisme og oplevelsesøkonomi.

Se faktaark om initiativerne her:

Læs faktaark om Corona-virus

Læs desuden seneste nyt fra myndighederne