EU’s finansministre står klar til at gøre alt i deres magt for at modgå COVID-19-krisens konsekvenser for de europæiske økonomier

16-03-2020

Finansministrene i EU har i dag drøftet nationale og fælles europæiske tiltag til at modgå de økonomiske konsekvenser af udbruddet af COVID-19-virus i EU.

Ministrene offentliggjorde efter mødet en erklæring med et klart budskab om, at man har viljen og midlerne til at handle, og at man vil gøre alt for at minimere COVID-19-krisens konsekvenser for de europæiske økonomier.

I erklæringen peger ministrene bl.a. på en række nationale tiltag, der skal dæmme op for konsekvenserne af virusudbruddet – herunder udgifter til sundhed, likviditetsstøtte til virksomhederne samt støtte til lønmodtagere i påvirkede brancher. Den danske regering er allerede i gang med at gennemføre tiltag på de områder, der peges på.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Vi sender i dag et stærkt fælles signal til EU’s borgere, virksomheder og finansielle markeder om, at vi står klar til at gøre, hvad end der er nødvendigt for at få vores økonomier så godt som muligt gennem denne krise. Vi er allerede godt i gang i Danmark, hvor vi har lanceret en lang række tiltag, der stemmer godt overens med de initiativer, jeg har drøftet med mine EU-kollegaer i dag. Og vi står klar til at gennemføre yderlige nødvendige tiltag.

I erklæringen fremhæves også flere fælles europæiske tiltag, herunder en række initiativer gennem EU’s budget, således at midler fra EU’s strukturfonde kan rettes mod COVID-19-relaterede udgifter i de enkelte lande. Ministrene bakker også op om ECB’s nylige pengepolitiske tiltag, som understøtter likviditets- og finansieringsforholdene for husholdninger, virksomheder og banker.

Læs den fælles erklæring fra EU’s finansministre