Nye initiativer til at holde hånden under danske arbejdspladser

12-03-2020

Regeringen offentliggør nye initiativer, der skal bidrage til at holde hånden under danske arbejdspladser.

COVID-19 skaber store udfordringer for alle dele af det danske samfund. Regeringen følger situationen tæt, og finansminister Nicolai Wammen, erhvervsminister Simon Kollerup og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard præsenterer nye initiativer i forlængelse af de tiltag, som allerede er igangsat.

De nye initiativer er:

Frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer

Erhvervsministeren har besluttet at frigive den kontracykliske kapitalbuffer, så den er nul med øjeblikkelig virkning. Derved får bankerne og institutterne med deres nuværende kapitalbeholdning alt andet lige mere spillerum til at modstå tab uden at skulle indskrænke deres udlån.

To nye garantiordninger

Den ene er målrettet store virksomheder og kommer til at fungere på markedsvilkår. Den anden er målrettet små og mellemstore virksomheder og indebærer en lavere garantiprovision for virksomhederne, hvorfor der afsættes en statslig tabsramme på 1 mia. kr.

Refusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af COVID19 eller i karantæne

Der lægges således op til, at sygedagpengesystemets såkaldte arbejdsgiverperiode suspenderes.

Ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel

Ordningen betyder, at virksomheder kan sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, og medarbejderne så kan få supplerende dagpenge. Beskæftigelsesministeren har valgt at gøre ordningen mere fleksibel, så virksomhederne hurtigt kan tilpasse sig situationen, og man kan undgå afskedigelser af medarbejdere.

Den samlede økonomi for trækket på de offentlige udgifter i forbindelse med COVID19 fremgår af faktaarket nedenfor.

Læs faktaark om yderligere erhvervsinitiativer i lyset af COVID-19

Læs faktaark om arbejdsfordeling gøres mere fleksibel

Læs faktaark om frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer

Læs faktaark om garantiordninger

Læs faktaark om refusion til arbejdsgivere i arbejdsgiverperiode og sygedagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende fra første fraværsdag

Læs faktaark om udvidelse af varslingspuljen

For yderligere kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07
Beskæftigelsesministeriets pressetelefon: 51 23 28 30