Regeringen og arbejdsmarkedets parter styrker trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation

30-03-2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at forbedre trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation til lønmodtagere, der er i fare for at miste deres job som følge af corona-krisen.

Dermed styrker regeringen og arbejdsmarkedets parter sikkerhedsnettet under lønmodtagerne i den svære økonomiske situation, som COVID-19 har medført.

Mere end 11.000 virksomheder har allerede ansøgt om lønkompensation, der følger af trepartsaftalen om midlertidig lønkompensationsordning, der blev indgået 14. marts 2020.

Med dagens aftale er parterne enige om at forhøje støtten i den eksisterende lønkompensationsordning. Formålet er at sikre, at endnu flere virksomheder gør brug af ordningen, så endnu flere lønmodtagere kan beholde deres job.

Det maksimale støtteniveau øges til 30.000 kr. pr. måned

Den nye aftale betyder, at det maksimale støtteniveau for både funktionærer og ikke-funktionærer hæves fra hhv. 23.000 og 26.000 til 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Staten vil fortsat finansiere 75 pct. af lønnen for funktionærer og 90 pct. af lønnen for ikke-funktionærer. Øvrige betingelser for lønkompensationsordningen følger den nuværende lønkompensationsordning, som er aftalt 14. marts.

Den styrkede midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. Virksomheder, der allerede har søgt om lønkompensation, er dermed også omfattet af det højere støtteniveau.

Er du virksomhedsleder, kan du få mere information på Erhvervsstyrelsens hotline på tlf. 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00).

Læs aftale om styrkelse af trepartsaftalen om midlertidig lønkompensationsordning