Aftale om ret til tidlig pension

11-10-2020

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har indgået aftale om en ny ret til tidlig pension.

Aftalen giver fra 2022 mennesker med de længste og ofte hårdeste arbejdsliv ret til at trække sig tidligere tilbage.

Læs mere om aftalen her:

Læs pressemeddelelse om pensionsaftale "Folk med lange og hårde arbejdsliv får ret til tidlig pension"

Læs aftaletekst om en ny ret til tidlig pension

Læs om nøgletal "Ny ret til tidlig pension – Hvem får retten?"