Danmark i spidsen for internationalt samarbejde om grønne regnemodeller

12-10-2020

På et møde mandag i Coalition of Finance Ministers for Climate Action, der består af finansministre fra over 50 lande, har finansminister Nicolai Wammen taget initiativ til at styrke det internationale samarbejde om at udvikle grønne regnemodeller. Senere i år mødes embedsmænd fra flere lande for at diskutere makroøkonomisk modellering i lyset af den grønne omstilling.

På et møde mandag drøftede finansministre fra mere end 50 lande mulighederne for at skabe en grøn genopretning i lyset af COVID19-krisen og fastholde fokus på klimaforandringerne. Mødet fandt sted i regi af Coalition of Finance Ministers for Climate Action.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Den grønne omstilling er en topprioritet for den danske regering, og beslutningen om at reducere udledning af drivhusgasser med 70. pct. i 2030 er ikke til diskussion. Samtidig ønsker regeringen, at omstillingen kommer til at ske på en socialt og økonomisk ansvarlig måde. Derfor er det afgørende, at vi styrker vores økonomiske værktøjer – herunder regnemodellerne – så de så godt som overhovedet muligt afspejler de udfordringer og muligheder, som er forbundet med den grønne omstilling.

Under mødet lagde den danske finansminister især vægt på, at koalitionen af finansministre fremover skal have et egentligt arbejdsspor om grønne økonomiske regnemodeller. Fra dansk side vil man bl.a. bringe erfaringerne fra arbejdet med GrønREFORM til torvs med henblik på at inspirere andre lande i koalitionen samt søge input fra andre lande, internationale institutioner og forskningsverdenen.

GrønREFORM har til formål at udvikle et nyt analytisk redskab, som gør det muligt mere konsistent at vurdere miljø- og klimaeffekter af den økonomiske politik og vurdere økonomiske effekter af miljø- og klimapolitiske tiltag. Modellen udvikles af DREAM i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Danmark er allerede i gang med at udvikle regnemodeller, som i højere grad tager højde for klima- og miljøeffekter af politiske tiltag samt reformer, og jeg ser frem til at dele disse erfaringer i koalitionen af finansministre. Det er min ambition, at Danmark skal vise vejen til, hvordan man kan nå ambitiøse klimamål og samtidig sikre en konkurrencedygtig økonomi og sunde offentlige finanser. Samtidig er vi klar til at lade os inspirere og blive klogere på, hvordan andre lande arbejder med grønne regnemodeller.

Danmark vil sammen med Finland afholde en workshop på embedsmandsniveau om makroøkonomisk modellering ultimo 2020.

Coalition of Finance Ministers for Climate Action blev grundlagt i april 2019 med vedtagelsen af de seks ’Helsinki-principper’, der sætter rammerne for koalitionen og fremhæver den særlige rolle finansministerierne kan spille i arbejdet mod klimaforandringer.

Læs mere om klimakoalitionens møde 

Læs den fælles erklæring fra mødet